Wentylacja

Wentylacja

Czytaj Dalej

WENTYLACJA GRAWITACYJNA HIGROSTEROWANA,PRZEPŁYWA LAMINARNY I BURZLIWY,CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT CIEPLNY

Działają na takiej samej zasadzie jak wentylacja naturalna (różnica ciśnień), z tym że, ilość powietrza cyrkulacyjnego regulowana jest za pomocą odpowiednich urządzeń Higrosterowanie - to uzależnienie przepływu powietrza przez elementy wentylacji od wartości wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia.

Wentylacja płuc

Obciążenie, przy którym następuje nieproporcjonalny do pobierania tlenu wzrost wentylacji, nosi nazwę progu wentylacyjnego lub progu hiperwentylacji. Dzięki temu zwiększenie wentylacji pęcherzykowej osiągane jest w sposób „ekonomiczny” przy mniejszym wzroście wentylacji przestrzeni martwej (patrz niżej).

Wentylacja płuc

Aktualną wielkość wentylacji (objętość powietrza wentylacyjnego płuca w ciągu minuty) ustala się na odpowiednim poziomie dzięki mechanizmom sterującym czynnością tych mięśni.

Wentylacja a perfuzja

Podwyższenie V do Q— zachodzi, gdy nieproporcjonalnie do wentylacji maleje perfuzja. Obniżenie V do Q zachodzi, gdy przy zachowanej perfuzji zmniejsza się wentylacja.

Wentylacja zastępcza noworodków przedwcześnie urodzonych

Płuca noworodków- przedwcześnie urodzonych znacznie łatwiej ulegają uszkodzeniu pod wpływem wysokich parametrów wentylacji stosowanych w resuscytacji po urodzeniu.

Co to jest wentylacja?

Tam, gdzie pełna klimatyzacja nie jest niezbędna albo byłaby zbyt kosztowna lub trudna do zamon­towania, warunki mogą być znacznie polepszone przez tańsze i prostsze systemy wentylacyjne. Jedną z najprostszych metod wentylacji wymuszonej jest zainstalowanie wyciągu z wentylatorem.

Wentylacja maksymalna dowolna

wentylacja maksymalna dowolna; MW; największa objętość powietrza wentylującego płuca podczas zmuszania się do wykonywania najgłębszych wdechów z największą częstością.

Wentylacja minutowa

wentylacja minutowa; MV; objętość wdychanego powietrza w ciągu minuty (iloczyn objętości oddechowej i częstości oddechów).