BATH — WELLS

Stolicą początkowo było miasto Wells; po najeździe Normanówbp Jan z Tours przeniósł stolicę do opactwa benedyktynóww Bath; od czasów bpa Roberta (1136-66) kościoły Bath i Wellsbyły równorzędnymi stolicami biskupimi; bpa wybierały reprezentacjeobu kapituł, opat Bath powiadamiał o elekcji abpaCanterbury; ostatnim kat.

WELLS

(wym. uęlz) Miasto w hrabstwie Somerset, na płd. od Bristolu (w Anglii). Katedra słynna budowla gotycka z XH-XIII w., jedna z najmniejszych, ale i najpiękniejszych katedr ang., wzorowy przykład ang. architektury XIII w.

Wspaniała szeroka fasada zach. ozdobiona ok. 300 rzeźbami figuralnymi, między dwiema...