"Weird Al" Yankovic (album)

Czytaj Dalej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

AL ARAF

Arab., 'przegroda', wg Koranu miejsce między Rajem i Piekłem, dla duchów ludzi moralnie obojętnych, ani dobrych, ani złych, takich jak dzieci, wariaci i głupcy a. dla tych, których dobre i złe uczynki się równoważą i którzy oczekują tam na ostateczne przyjęcie do Raju; por. Limbus.

Al Araaf poemat...

AL - AZHAR

Meczet w Kairze (970-72) ze sławną medresą (muzułm. uniwersytetem teol.-prawniczym) założoną w 988, będącą od tego czasu gł. ośrodkiem nauki muzułm.; arab., 'najjaśniejsza', jeden z tytułów Fatimy (zob.).

AL SIRAT

W legendzie muzułmańskiej most z ziemi do Raju, ostry jak miecz, cieńszy niż włos, rozpięty nad ognistą czeluścią Piekła; stopa niewierzących pośliźnie się na nim i spadną w ogień; wierzący przekroczą go pewnie i bez trudu.

AL TAIR

Jedna z najbliższych gwiazd, najjaśniejsza (alfa) w konstelacji Orła (Aąuila), widoczna w Polsce latem i jesienią; z arab. al ta'ir 'latacz, ptak'.

al - AZHAR

Uczelnia arabska przy meczecie al - Azhar, z 972 r., w Kairze, najważniejsza od XII-XIII w. placówka naukowa całego Wschodu muzułmańskiego.

BADR AL - BUDUR

W Opowieści o Ala ad-Dinie i zaczarowanej lampie (zob. Tysiąc: i jedna noc) córka sułtana chińskiego, piękna brunetka, „której twarz jaśniała niczym słońce lub wielka perła", żona Aladyna ( zob.).

Jej lekkomyślność dwukrotnie omal nie spowodowała jego śmierci, raz, gdy zamieniła zaczarowaną...

Al - FATIHA

Arab., 'otwierająca', pierwsza, najpopularniejsza sura (rozdział) Koranu, będąca częścią codziennej modlitwy sałat (zob.): „Chwała Allahowi, władcy świata, Litościwemu, Miłosiernemu, królowi w Dniu Sądu! Tobie służymy i do Ciebie wołamy o pomoc.

Prowadź nas właściwą drogą, drogą tych...

Al-istisna

Charakterystyka

Al-istisna jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Al-istisna jest kontraktem, w którym jedna ze stron zleca drugiej wyprodukowanie i dostarczenie ustalonej ilości towaru o precyzyjnie określonych właściwościach. Umowa zawiera ponadto datę dostawy, cenę oraz dzień...

ZAJN AL - ASNAM

Bohater Opowieści o Zajn al-Asnamie z Baśni z 1001 nocy (zob. Tysiąc), syn sułtana Basry, który otrzymał od króla dżinnów 40 dzbanów z zielonego jaspisu wypełnionych złotem i 8 posągów ze szlachetnego kamienia.

Gdy sułtan umarł, a Zajn objął tron, król dżinnów pojawił mu się we śnie, obiecując...

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

Miasto w pn. Egipcie, nad M. Śródziemnym, na zach. krańcu delty Nilu.

1. MIASTO — 1. Okres przedchrześcijański — A. założył 332 prz. Chr., na miejscu dawnej osady egip. Rakotis, Aleksander Wielki, który budowę miasta powierzył architektowi maced. Deinokratesowi. A. stała się stolicą Egiptu (311) oraz...

ALHAZEN, Ibn al - Hajtham

ur. 965 w Basrze, zm. 1038 w Kairze, Matematyk i fizyk, członek tajnego stow. —> Ichwan as-Safa, znany także jako autor oryginalnego dzieła o optyce, przetłumaczonego w XII w. na język łac. przez Gerarda z Kre-mony De aspectibus seu Perspectiva, do którego nawiązywali R. Grosseteste, R. Bacon, Witelon oraz...

ASZARI al

ur. 873, zm. 935, Teolog i filozof arab., założyciel aszarytów (nowa ortodoksja, odłam —> mutazylitów). Uczeń mutazylickiego teologa al-Dżubbaja, działał w Basrze i Bagdadzie. Zwolennik mutazylitów, od 912 (wydanie pracy polem, przeciw mutazylitom) — ich przeciwnik.

Założył ortodoksyjną szkołę o...

AZHAR al

Właśc. al-Dżami al-Azhar, wyższa uczelnia arab. w Kairze, najsłynniejszy ośrodek nauk. islamu sun-nickiego.

Uczelnia, założona 976-996 (przy meczecie o tej samej nazwie, wzniesionym 972) przez wodza fatymidzkiego Dżanhara as-Sikilli, a rozbudowana 996-1020 przez kalifa al-Hakima, była ośrodkiem...

BAHRAJN, al - Bakrayn

Archipelag położony w Zat. Perskiej, u wybrzeży Arabii Saudyjskiej; Szejkat pod protektoratem bryt. od końca XIX w.; 1971 uzyskał niezależność.

Ślady istnienia chrześcijaństwa w B. pochodzą z IV w.; już 370 miał tu być klasztor Tomasza Apostoła (wg żywotu Jana Anachorety, Bedjan I 466-525)...

DONGOLA, Dunkula al - Aczuz

Właśc. Stara Dongola, staroż. i średniow. miasto na wsch. brzegu Nilu pomiędzy IH i IV kataraktą w Sudanie, będące w VII-XIV w. stolicą państwa i siedzibą metropolity -* Nubii; na jego obszarze (ok. 35 ha) zachował się zespół ruin, w którym relikty zabudowy chrzęść, ukryte są pod zabudową z...

DŻAMAL ad - DIN al - AFGHANI

ur. 1838 w Asadabadzie (zach. Iran), zm. 9 III 1897 w Stambule, muzułm. reformator.

Podczas pielgrzymki do Mekki (1857) stwierdził rei. jedność ludności muzułm.; ok. 1870 rozpoczął działalność polit., głosząc idee panislamizmu, zwł. podczas podróży do Iranu, Iraku, Turcji oraz Egiptu, gdzie 1871-79...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu

Państwo w pn.-wsch. Afryce, graniczące na zach. z Libią, na pd. z Sudanem, na wsch. z Izraelem; granicę pn. stanowi M. Śródziemne, a wsch. — M. Czerwone. Zajmuje 1,001 min km2 (w tym 34 815 km2 ziemi uprawnej) i liczy 38 min mieszk. (1976). Ponad 90% ludności żyje w dolinie i delcie Nilu, gdzie średnia...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIA STAROŻYTNA

WE. istniało wiele systemów teol. związanych z wielkimi ośrodkami kultu, głównie z -> Heliopolis, Hermopolis, -> Memfis i -> Tebami. Charakter pewnej całości nadawał różnym rei. koncepcjom oficjalny kult oraz niektóre instytucje państwowe.

Panteon staroegip. obejmował wiele bóstw, często nie mających...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Chrześcijaństwo przeniknęło do E. w I w. (-»• Afryka II A); szybko rozwinęło się organizacyjnie i pogłębiło doktrynalnie (-* Aleksandria 12,-»- aleksandryjska filozofia, -*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), wytworzyło własną liturgię {-*• aleksandryjska liturgia) i wydało wielu pisarzy (np. ->-...