Węgiel

Czytaj Dalej

Węgiel kamienny w Polsce

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce przeżywa poważny kryzys. W praktyce można powiedzieć, że jest to już katastrofa górnicza, która będzie miała ogromny wpływ na kondycję całej gospodarki narodowej. Wpływ górnictwa węglowego na gospodarkę wynika z faktu, że węgiel kamienny jest surowcem wyjściowym do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, koksu, a także jest niezbędnym paliwem stosowanym w innych przemysłach, jak : cementowanie i zakłady przemysłu ...

Surowce mineralne - Węgiel

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Jest ciałem stałym, z grupy węglowców, niemetalem, nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach. Związki węgla są głównym źródłem energetycznym człowieka. Węgiel najczęściej jest spotykany w formie kopalnej.

Węgiel kopalny...

Stopy żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel.

Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem... a. Wiadomości podstawowe. Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem. W technice, poza nielicznymi wyjatkami, stosuje się stopy żelaza z różnymi składnikami, z których najważniejszym jest węgiel: oprócz węgla, techniczne stopy żelaza zawierają zawsze pewne ilości krzemu, manganu, siarki i fosforu, przedostające się do stopu w ...

Przeróbka węgla kamiennego

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3655 mln ton. Natomiast łączne wydobycie do 1980 r. ocenia się na 140 mld ton, przy czym 60% jego ogólnej produkcji spala się w...

Czym jest Węgiel

Nazwa Węgiel

Nazwa łacińska Carboneum

Symbol C

Liczba atomowa 6

Masa atomowa 12,011

Temperatura topnienia 3550°C

Temperatura wrzenia 4827°C

Gęstość względna 1,9 (bezpostaciowy)

2,25 (grafit)

3,52 (diament)

Stopnie utlenienia II,IV,-IV

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka...

Geologia złóż jak określić litotyp węgla kamiennego (ściąga)

WĘGIEL KAMIENNY: 1.POŁYSK: węgiel błyszczący: szklisty, szklistotłusty, diamentowy do metalicznego, węgiel matowy: matowy, tłusty, węgiel włóknisty: jedwabisty (na powierzchni), ziemisty(na przełamie) 2.BARWA: smolistoczarna, czarna, szaroczarna do szarej 3.STRUKTURA a)jednorodna b)niejednorodna: pasemkowa (warstewki węgla powyżej 1mm), smugowa (warstewki węgla poniżej 1 mm). 4.SPĘKANIA: regularne, nieregularne 5.ZANIECZYSZCZENIA: a)widoczne: piryt (żółty), węglany ...

Jakie są znane związki węgla?

Na początku XIX wieku twierdzono, że pewien nieznany czynnik odróżnia związki węgla występu­jące w organizmach żywych, bądź przez nie wytwa­rzane, od nieorganicznych związków tego samego węgla, na przykład węglanów bądź węglików. Uważano, że ów nieznany czynnik może stanowić sam w sobie...

Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla jest to bezbarwny gaz bez woni, lżejszy od powietrza, który powstaje w wyniku niekompletnego spalania substancji organicznych. Jest on składnikiem gazu świetlnego, czadu i gazów spalinowych. Do ostrych zatruć dochodzi najczęściej w wyniku samobójczego narażenia na gaz świetlny, ewentualnie...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z...

Węgiel

Jednym z najbardziej niezwykłych i najczęściej występujących pierwiastków jest węgiel. Węgiel nazywany bywa niekiedy podstawą życia na Ziemi. Długie łańcuchy bądź pierścienie atomów węgla tworzą szkielety milionów związ­ków chemicznych, w tym tzw. związków organicznych, które stanowią...

Węgiel

Po długim czasie torf przemienia się w węgiel bru­natny. Ten z kolei zmienia się w czarny węgiel ka­mienny. Antracyt, najtwardsza i najczystsza kopal­na odmiana węgla powstaje ze zwykłego węgla kamiennego po kilku milionach lat. Choć naturalne wychodnie węgla znane były już w czasach...

Jak powstał węgiel?

Węgiel jest jednym, z najbardziej niezwykłych minerałów występujących na kuli ziemskiej. Po pierwsze jest skałą pochodzenia organicznego czyli powstałą ze szczątków organizmów żywych. Po drugie, w przeciwieństwie do innych skał pali się, wydzielając dużo ciepła. Węgiel, który był podstawowym...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...

Jakie są rodzaje węgla?

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje węgla w zależności od stopnia uwęglenia, czyli zaawan­sowania metamorfozy torfu. Najmniej, bo tylko trzydzieści procent węgla pierwiastkowego zawiera torf. Węgiel brunatny, zawdzięczający swą nazwę charakterystycznemu kolorowi, jest surowcem bardziej...

Jakie jest znaczenie węgla w wytwarzniu energii?

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wyko­rzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla pow­stały w większości w okresie karbonu, czyli po­między 286 a 360 milionami łat temu. Pochodzą z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym...

Nie ma życia bez H2O - Tlen i dwutlenek węgla

 

W wodzie są rozpuszczone nie tylko substancje stałe, jak sole mineralne potrzebne do rozwoju roślin, lecz także gazy. Dwa najważniejsze z nich to tlen oraz niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

Podczas gdy tlen jest tylko obecny w roztworze i nie wiąże się z wodą, dwutlenek węgla wchodzi z nią...

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Węgiel kamienny

Bardzo cennym źródłem - zarówno węglowodorów, jak i innych bardziej złożonych substancji organicznych - jest węgiel kamienny. Węgiel jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza...

Rozmieszczenie, wydobycie i aktualne wykorzystanie WĘGLA kamiennego i brunatnego na świecie i w Polsce

Główne złoża węgla kamiennego tworzyły się około 300 mln lat temu, w tzw. erze paleozoicznej, dokładniej w okresie karbonu. Zaś węgiel brunatny tworzył się w erze kenozoicznej, w okresie trzeciorzędu (ok. 30 mln lat temu).

Złoża węgla powstały na nadmorskich zabagnionych równinach (Zagłębie...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wykorzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla powstały w większości w okresie karbonu, czyli pomiędzy 286 a 360 milionami lat temu. Pochodzą one z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym podłożu w...

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

Surowce energetyczne

I. Surowce energetyczne dzielimy na:

A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor)

B. Odnawialne: energia wód płynących, pływów i prądów morskich, energia słońca i wiatru...