Wędrówka kontynentów

Wędrówka kontynentów

Czytaj Dalej

Czym jest wędrówka kontynentów?

Dawne mapy obu Ameryk wyka­zują zdumiewającą zbieżność pomiędzy linią brzegową Nowego i Starego Świata. Czy jest zatem możliwe, by odległe od siebie kontynenty stanowiły kiedyś jedną całość? W połowie dziewiętnastego wieku naukowcy odkryli skamieniałości podobnej natury na oddalonych od...

MOTYW: WĘDRÓWKA

MOTYW: WĘDRÓWKA

Wstęp do motywu WĘDRÓWKA

„Idź dalej niezłomnie, a mnie zostaw sny.

Nic nie jest stracone, skończone też nie,

Gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle.”

(E. Stachura, Idź dalej)

Homer „Odyseja”

Motyw długiej wędrówki, pełnej trudów i niebezpiecznych przygód...

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Topos homo viator, czyli archetyp człowieka wędrowca obecny jest w literaturze od jej samego początku. Moim zadaniem będzie jednak przedstawienie tego motywu opierając się wyłącznie na literaturze fantastycznej.

Podczas prezentacji postaram się udowodnić, że literatura fantastyczna jest źródłem...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii. Trwało to 100 lat, a wracał on po 20 letniej nieobecności. Utwór składa się z 24 ksiąg. Poemat zaczyna się w V księdze od opisu wyprawy syna Odysa w poszukiwaniu ojca. Księgi V-VIII...

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

 

„Sonety krymskie” są owocem podróży poety na Krym, którą odbył w 1825 r. w towarzystwie kilku osób. Kompozycja cyklu jest przemyślana, składa się on z 18 sonetów, podzielonych na tryptyki. Pod względem tematyki dzielą się na opisy gór, morza, stepów i zabytków architektonicznych. Mickiewicz dokonuje w...

Miejsce wg Gasseta Starego Kontynentu we współczesnym świecie

„Jeśli ktoś starzejąc się napotyka coraz większe trudności, a na domiar złego stracił pamięć i nie jest w stanie korzystać z nagromadzonych doświadczeń, wówczas następuje klęska”. < - taka jest sytuacja współczesnej Europy.

Europa będąca elitą narodów świata znalazła się na...

Sytuacja ekonomiczna na kontynencie afrykańskim

Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanym i ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Bardzo złożona jest sytuacja gospodarcza Afryki. Na kontynencie działa Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ (ECA). To ona patronowała powstaniu związków gospodarczych między państwami subregionów Afryki:...

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

W 1550 roku Londyn liczył 60.000 mieszkańców . W 1650 roku - 350.000 mieszkańców , większe miasta liczyły nie więcej niż 2000 mieszkańców, większość ludzi żyła w wioskach od 100 do 600 osób. Majątki i tytuły dziedziczyli tylko najstarsi synowie. Co spowodowało napływ młodszych synów szlachty do...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Ptaki wodne - O wędrówkach ptaków

Wędrówki ptaków kryją wiele niebezpieczeństw: około połowa wędrowników nie wraca z nich. Często ptaki wodne muszą pokonywać ogromne przestrzenie nad lądami, na których nie znajdują pożywienia. Z drugiej strony wiele ptaków lasów i zagajników, jak na przykład słowik, przemierza morza i pustynie. Ptak...

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej...

Masowe wędrówki lemingów górskich

Lemingi górskie zbierają się okresowo w wielkie stada i rozpoczynają wędrówkę, w czasie której rzucają się ze skalistych brze­gów w morze. Wzmianki o tym, że jest to wynik instynktu samobójczego, są oczywi­stym nieporozumieniem. W sprzyjających warunkach pogodowych, gdy w środowisku jest dużo...

Przemieszczanie się kontynentów

Powszechnie uważa się, że około 4 mld lat temu, gdy powstawało życie na Ziemi współczesne kontynenty były ze sobą połączone. Około 250 mln lat temu, gdy na lądzie żyły dinozaury, płyty kontynentalne zaczęły oddzielać się od siebie. Około 100 mln lat temu rozdzieliły się Australia i...

Wędrówki ciem i motyli

Wykazano, że wiele gatunków ciem i motyli, po­dobnie jak ptaki, może pokonywać duże odległo­ści w czasie wędrówek. Prawie na całym świecie obserwuje się wędrówki ciem i motyli, szczegól nie w okresach występowania sprzyjającej pogo­dy. Wielu turystów podczas zwiedzania Grecji może zobaczyć...

KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit.

KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit., wyd. w Londynie 1959-66 (do 1961 pt. „K.-Nowy Merkuriusz") jako kontynuacja —» „Merkuriusza Pol.", pod red. A. Czerniawskiego (1959), B. Czaykowskiego (od 1960), F. Śmiei (od 1962); w skład zespołu wchodzili m.in. M. Badowicz, A. Busza, J. Darowski, J.S. Śito, B...

WĘDROWIEC, tygodnik, wyd. w Warszawie

WĘDROWIEC, tygodnik, wyd. w Warszawie 1863-1906 z różnymi podtyt. lub bez podtytułu. Zał. i wyd. do 1878 przez J. Ungra; nast. wydawcami byli: W. Dawid, A. Gruszecki, W. Holewiński, S.J. Sikorski, F.J. Granowski, J. Guranowski. Redagowali pismo W.L. Anczyc (1863), W. Górski (1863-67), F. Sulimierski...

WĘDROWIEC

Obraz (olej, drzewo; 20. lata XVI w.) Hieronima Boscha, Rotterdam, Mus. Boymans-van Beuningen; poprzednio nazywany Synem marnotrawnym.

Cesarstwo w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów. Zmierzch Imperium

-  395 r. – ostateczny rozdział, Teodozjusz Wielki przekazał władzę 2 synom – Honoriuszowi na Zachodzie i Arkadiuszowi na Wschodzie

-  teoretyczna władza absolutna cesarza

-  rozbudowany aparat urzędniczy – komesowie, przyboczna rada cesarska, tajna policja – korpucja

-  wzrost liczby prowincji – w V w. –...

Wielka wędrówka ludów: cz. 1: do śmierci Teodozjusza Wielkiego

-  pojawienie się Hunów  –  II w. pne  –  prawdopodobnie napadali na Chiny i przeciw nim wybudowano Wielki Mur, III w.  –  rozbicie przez lud Żuan-Żuan (Awarowie?) i przesuwanie się na zachód, Biali Hunowie – Heftalici osiedli w Afganistanie, pozostali w 370 r. przekroczyli Wołgę

-  375 r. – klęska...