WĘCH

Zdolność do rozpoznawania substancji rozproszonych w powietrzu lub w wodzie, docierających z pewnej odległości, poprzez wyspecjalizowane narządy zmysłowe, zwane węchowymi. Receptory zlokalizowane w narządach zmysłowych przekazują informacje o docierających zapachach do ośrodkowego układu...

Smak i węch

W przeszłości były równie ważne dla przeżycia jak słuchy wzrok czy dotyk, ale obecnie nasze zmysły smaku i zapachu są słabo rozwinięte i wykorzystywane w o wiele mniejszym stopniu niż u zwierząt. Odkąd człowiek po raz pierwszy stanął na tylnych nogach i uniósł swój nos wysoko w górę, jego...

NARZĄD POWONIENIA U CZŁOWIEKA, narząd węchu u człowieka

Narząd zbudowany z komórek czuciowych, które są zdolne do rozpoznawania bodźców chemicznych związanych z cząsteczkami docierającymi wraz z wdychanym powietrzem. Odpowiada więc za czucie teie-ceptywne, czyii działające na organizm z pewnej odległości. Narząd węchu budują komórki nerwo-wo-zmysłowe...

Jak działa zmysł węchu?

Wiadomo, że jesteśmy w stanie rozróżniać daleko więcej zapachów niż dźwięków, ale naukowcy mają duże trudności w ustaleniu, jakie procesy zachodzą podczas wąchania. Wiele jeszcze nie wiemy na temat sposobu, w jaki związki chemiczne są odbierane przez nos i interpretowane o przez mózg jako zapachy...

Receptory węchu

Człowiek jest w stanie rozpoznać tysiące różnych substancji zapachowych, i to niekiedy w stężeniach nawet kilkubilionowych procenta. Chemoreceptory rozmieszczone są w górnej części jamy nosowej, na bardzo małym obszarze błony śluzowej (2-5 cm2), który nazywa się nabłonkiem węchowym. Oprócz komórek...