Wcielenie

Czytaj Dalej

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

Wcielenie Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, jakie dokonało się za sprawą Ducha Świętego w Świętej Rodzinie, jest wydarzeniem zbawczym, ale również jest tajemnicą naszej wiary.

Wcięcie sitowe

Wcięcie sitowe (incisura ethmoidalis) przedziela obie części oczodołowe; jest ono czworokątne, a wypełnia je blaszka sitowa kości sitowej. Brzegi wcięcia tworzą szereg półkomórek (semicellulae*) albo dołków (foreolae*), które łącząc się z odpowiednimi półkomórkami powierzchni górnej kości...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

Ponieważ odkupienie dokonane zostało przez wcielenie Syna Bożego, więc próbowano dociekać, jak to mogło wyglądać w pierwotnym planie Bożym.

Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

Mówi się tam otwarcie o Logosie przed wcieleniem, a nawet przed stworzeniem świata.

Wcięcie promieniowe

Wcięcie promieniowe (incisura radialis), znacznie mniejsze od poprzedniego, tworzy wąską, podługowatą, wklęsłą powierzchnię, pokrytą chrząstką szklistą, dla stawowego połączenia z głową kości promieniowej. Położone jest ono po stronie bocznej wyrostka dziobiastego. Od jego końca tylnego...

Wcielenie Mazowsza do Polski

Wraz z wymieraniem dzielnicowych książąt mazowieckich kolejni monarchowie wcielali ich władztwa do Królestwa — w 1462 r.

Błogosławiona Maria od Wcielenia Guyard-Martin

Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672).

Różne wcielenia bohatera Mickiewiczowskiego

Fakt, iż Adam Mickiewicz był poetą wszechstronnym nie podlega żadnej dyskusji. Jego wyobraźnia pozwoliła stworzyć wiele literackich kreacji, postaci, które mimo cech, jakie przysługiwały bohaterowi romantycznemu, prezentowały przeróżne portrety psychologiczne. W spuściźnie narodowego wieszcza...

Romantyczny buntownik i jego literackie wcielenia w znanych ci utworach literatury polskiej

Romantycznym buntownikiem był każdy poeta żyjący w owej charakterystycznej epoce buntu serca przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Wyrazem jego niezadowolenia, spostrzeżeń i przemyśleń były utwory, z bohaterami których nierzadko się identyfikował. Choć każdy poeta buntował się na swój indywidualny...

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

Wrąb, gniazdo (karb, nacięcie, wcięcie, zacięcie)

Przy łączeniu dwóch drewn. elementów konstrukcyjnych wycięcie w jednym z nich (albo w obu) umożliwiające nałożenie jednego elementu na drugi; miejsce w. zw. jest szyją.

Wcielenie

Prawda, według której Syn Boży, żeby zbawić świat, stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1, 14; Ga 4, 4-5), pozostając w pełni Bogiem.

W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym mo-mencie dziejów narodził się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w...

System zabierkowy wkopem (pot. wcięcie, zacięcie)

Odmiana s. zabierkowego, polegająca na wcinaniu się w caliznę czołowo z pozostawieniem skarp (ścian) bocznych po obu stronach zabierki.