WATSON I REKIN

Watson and the Shark, obraz (1778) Johna Singletona Copleya, malarza-samouka, który na zawsze opuścił Stany Zjednoczone w 1774, Waszyngton, Nat.

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Lynne Watson i Alessandro Belmann

Próba uchylenia się od odpowiedzialnosci przez pannę Watson zupełnie się nie udała.

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: John B. Watson

- popierał w swoich poglądach Johna Locka, czyli uczenie się przez doświadczenie

- Introspekcja – Samoobserwacja, kierowanie uwagi ku własnym przeżyciom, badanie ich, analizowanie, obserwacja własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia naukowych wniosków.

- sądził, że...

Dr WATSON

(wym. uotsn) W serii powieści detektywistycznych Conan Doyle'a o Sherlocku (zob.) Holmesie jego towarzysz, przyjaciel i kronikarz, doktor medycyny, którego ciężkomyślność i tępota jest pogodnie tolerowana przez przyjaciela, stanowiąc dogodne tło dla bystrości i przenikliwości detektywa.