Wątroba

Wątroba

Czytaj Dalej

Wątroba

Wątroba, największy narząd miąższowy, spełnia ważną, podstawową rolę w ustroju. Czynności, które spełnia, są liczne i niezmiernie istotne dla zachowania zdrowia.

80% jej masy stanowią komórki miąższowe, 16% komórki siateczkowo-śródbłonkowe, a pozostałe 4% tkanka łączna, naczynia krwionośne...

PRÓBY CZYNNOŚCIOWE wątroby I BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Istnieje kilkaset prób czynnościowych. Ta mnogość prób nie tylko przemawia za złożonością funkcji wątroby i za jej nadrzędną rolą w metabolizmie całego ustroju, ale także jest dowodem niedoskonałości wykonywanych badań. Czułość i swoistość poszczególnych prób, pomimo istotnego postępu, jest...

RAK WĄTROBY

Pierwotny rak wątroby jest bardzo rzadko spotykany. Zdarza się on zwykle u mężczyzn w starszym wieku. Stosunkowo często rozwija się u chorych z marskością wątroby. Do rozwoju pierwotnego raka wątroby usposabiają stany zapalne dróg żółciowych, wątroby, pasożyty, niedożywienie, wpływ związków...

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY

Jest to stosunkowo niedawno wyodrębniona jednostka chorobowa; niezupełnie wyjaśniony jest jej związek z marskością wątroby.

W większości przypadków przewlekłe zapalenie wątroby jest następstwem bezobja-wowego zakażenia wirusem typu B. Nie w pełni wyjaśniona jest rola wirusów „nie A/ /nie...

Wuczuwalność wątroby

Kładąc dłoń na powłoki brzuszne i kierując końce palców ku łukowi żebrowemu wyczuwamy podczas głębokiego wdechu, jak przedni brzeg wątroby uderza o końce palców. W spokojnym oddechu nic daje się on wymacać. U dziecka przedni brzeg wątroby przekracza łuk żebrowy prawy o kilka centymetrów...

UMOCOWANIE I RUCHOMOŚĆ WĄTROBY

Cały szereg czynników wpływa na umocowanie wątroby w jej prawidłowym położeniu. Spośród nich więzadła wątroby nie odgrywają głównej roli; już większe znaczenie ma łącznotkankowe połączenie powierzchni tylnej wątroby z przeponą i z żyłą główną dolną, jak również ciśnienie innych trzew...

Wątroba

Wątroba, stanowiąca największy gruczoł organizmu (masa 1200-1600 g), wytwarza żółć uwalnianą z komórek wątrobowych do przewodów żółciowych i dalej do dwunastnicy. W okresie między posiłkami żółć jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym. W ciągu doby wątroba wytwarza około 500 cm3 żółci...

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Ostre wirusowe zapalenie wątroby przebiega częściej w postaci bezżółtaczkowej niż żółtaczkowej, ale przejście choroby w proces przewlekły zdarza się w obu postaciach. Antygeny HBs i HBc po połączeniu w rozpuszczalny kompleks mogą ulec eliminacji z ustroju, co jest charakterystyczne dla procesu...

Marskość wątroby

Marskość wątroby jest chorobą ogólną, w której występują rozległe zmiany zwyrodnieniowe i martwica komórek wątrobowych, zmiany włókniste oraz Wyrównawczy rozrost i odradzanie się miąższu wątrobowego.

Precyzyjne określenie choroby, a właściwie zespołu, napotyka niemałe trudności. Istnieje wiele...

Stosunek wątroby do przepony

U zarodka ludzkiego wątroba łączy się z przeponą na znacznej przestrzeni. Później wielka wątroba, która jeszcze u noworodka zajmuje znacznie większą cześć jamy brzusznej niż u dorosłego, stosunkowo bardzo się zmniejsza. W związku z tym ku tyłowi od wątroby jama otrzewnej wstępuje ku górze w...

Wątroba

Wątroba (hepar). Większy prawy piat wątroby leży głównie w prawej okolicy podżebrowej, zachodząc również w obręb okolicy nadpępcza. Mniejszy lewy płat wypełnia większą część okolicy nadpępcza, a w obręb lewej okolicy podżebrowej sięga tylko do linii sutkowej. Na granicy obu płatów na...

STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA WĄTROBY

Z wyjątkiem niektórych miejsc powierzchnia wątroby przykryta jest błoną surowiczą; role tkanki podsurowiczej odgrywa tu torebka Glissona, ściśle z nią zrośnięta. Błona surowicza wątroby pochodzi z odcinka środkowego krezki brzusznej otrzewnej; powleka ona powierzchnię górną i powierzchnię...

Wirusy zapalenia wątroby A-C (Hepatitis A, B, C Virus - HAV, HBV, HCV)

WZW typu A

Wirus zapalenia wątroby typu A określa się jako hepatowirus Picornaviridae. HAV jest małym wirusem RNA, którego genom ma postać jednoniciowego RNA. Odpowiada on za syntezę pojedynczego polipeptydu, rozcinanego przez proteazy wirusowe. Kapsyd składa się z trzech głównych polipeptydów (VP1...

Statyczna scyntygrafia wątroby

Statyczna scyntygrafia wątroby umożliwia nieinwazyjną ocenę struktury tego narządu, a przez uzyskanie także obrazu śledziony - pośrednią ocenę ciśnienia w żyle wrotnej i pobudzenia immunologicznego śledziony (zwiększonego na przykład w zapaleniach). Badanie ocenia zaawansowanie uszkodzenia miąższu...

Wrotna marskość wątroby

Wrotna marskość wątroby jest stosunkowo często spotykaną postacią marskości; występuje głównie u mężczyzn. 

Wydaje się, iż obecnie używane określenie jest najwłaściwsze, a uprzednie nazwy nie były odpowiednie. Trudno określić jako marskość alkoholową przypadki, w których przyczyną nie był...

Wzrastanie i wielkość wątroby

W pierwszych okresach życia zarodka intensywność wzrastania wątroby jest niesłychanie duża, w okresach późniejszych i po urodzeniu silnie się zmniejsza. U zarodka 5—6-tygodniowego wątroba zajmuje wielką część jamy brzusznej, u płodu 3-miesięczncgo zstępuje jeszcze poniżej pępka, u noworodka...

BIOPSJA WĄTROBY

Badanie polega na pobraniu wycinka wątroby poprzez nakłucie powłok ciała pacjenta specjalną igłą w określonym miejscu. Rozróżnia się biopsję niecelowaną, tzw. ślepą, w której wycinek uzyskuje się najczęściej przez wkłucie w prawej, środkowej linii pachowej na wysokości 9 lub 10 międzyżebrza...

STŁUSZCZENIE WĄTROBY

Stłuszczenie wątroby oznacza wyraźnie zaznaczone odkładanie się tłuszczu w wątrobie w następstwie zaburzeń metabolicznych, spowodowanych wpływem różnych szkodliwych czynników.

Etiologia. Długotrwałe niedostateczne odżywianie, a przede wszystkim dieta ubogo-białkowa (niedobór białka doprowadza do...

Wątroba

Wątroba wypełnia prawe podżebrze. Przylega ona ciasno do prawej kopuły przepony i przy maksymalnym wydechu rzutuje od przodu na 4 żebro, a przy maksymalnym wdechu na 7 żebro. Czwarta część narządu znajduje się w lewo od linii pośrodkowej ciała w nadbrzuszu powyżej pola żołądkowego (ryc. S7). W...

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĄTROBY

Wątroba leży w okolicy podżebrowej prawej i w okolicy nadpępcza, sięgając swym lewym płatem w obręb okolicy podżebrowej lewej aż do linii sutkowej. Wątroba wypełnia wypuklenie przepony całkowicie po stronie prawej, częściowo tylko po stronie lewej i przylega do tego mięśnia większą częścią...