„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...

''Pan Tadeusz'' główne wątki

Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca...

Wątek, układ, wiązanie, opus, appareil

Układ cegieł lub kamieni w -» murze (ścianie). Odróżnia się odmiany w zależności od kształtu i rytmu układanych elementów; niektóre w. są typowe dla pewnych okresów i środowisk bud. W. ceglane: na podstawie układu widocznych w licu muru główek i wozówek (—» cegła) rozróżnia się min.: główkowy...

Wątek

Wątek - współbieżnie i samodzielnie realizowany proces (obliczeń numerycznych, przetwarzania danych, in.) - stanowiący część komputerowego programu aplikacyjnego lub większego procesu. Wątki mogą być realizowane jednocześnie w wielozadaniowych systemach operacyjnych w których aplikacja o wielu...

„BOGURODZICA” - WĄTKI TREŚCIOWE W „BOGURODZICY” I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ SZTUCE KOŚCIELNEJ

Poza tym zawiera Bogurodzica pewne wątki treściowe, które pojawiały się w czasowo ograniczonych epokach. Tak się ma rzecz z kultem św. Jana Chrzciciela jako pośrednika między człowiekiem a Chrystusem. Łacińskie pieśni z tym wątkiem znane są z wieków X-XII. W tym samym czasie pojawia się w sztuce...

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych ze względu na rodzaj wiążących je relacji (np. wątek miłosny obejmuje najczęściej dzieje dwojga bohaterów). W hierarchii jednostek morfologicznych w...

Rodion i Sohia – wątek miłosny

Obok postaci Raskolnikowa na plan pierwszy wysuwa się Sonia, córka Marmieładowa, osoba o niezwykłej formacji duchowej, pełna po­kory i zdolna do największego poświęcenia na rzecz bliźniego. Rodion poznaje jej sytuację i postawę z relacji pijanego Marmieładowa. Dowia­duje się o wielkiej nędzy w domu...

Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle utworów). [+ wątki patriotyczne]

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od początku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobowe...

Wątki miłosne w ''Nad Niemnem''

Pierwotnym pomysłem, z którego narodziło się późniejsze arcydzieło, był właściwie... romans. Tematem Mezaliansu miało być bowiem „nierówne” (wedle ówczesnych pojęć i norm obyczajowych) małżeństwo przedstawicieli dwu różnych kulturalnie, a przede wszystkim nierównych majątkowo, klas społecznych...

Dwa watki w "Weselu" Wyspianskiego

Wyspianski napisal "Wesele" zainspirowany autentycznymi uroczystosciami weselnymi, które odbyly sie w podkrakowskich Bronowicach, w domu Wlodzimierza Tetmajera, mlodopolskiego malarza. Wtedy to mial miejsce slub i wesele poety Lucjana Rydla z chlopka Jadwiga Mikolajczykówna. Na wesele to przybyla cala ówczesna...

Wątki elitystyczne w starożytnej Grecji (Karosław Jowalczyk)

Ateny

- demokracja wykluczająca – tylko 10% mieszkańców decydowało o polityce

- elity – Rada 500, Areopag

Antyfon – wyjątek w greckiej filozofii – postuluje równość wszystkich ludzi

Sokrates

- postulat merytokracji

- utożsamianie władzy z łaską dostępną tylko dla nielicznych

- polityka – dbanie...

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Pojęcie elit jeszcze nie występuje. Wszędzie mówią o „władzy”

Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej

Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi

Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony

Mimo tego nadrzędność...

Watka, sałatka morska

Wygląd: Niekwitnący wodorost morski. Delikatna roślina w kształcie liści, przejrzysta. Wąską nasadą przyrasta do podłoża i stopniowo rozszerza się ku górze w płaski, bardzo nieregularny długi płat (do 50 cm), na brzegu często porozrywany i pofalowany. Łatwo ulega on rozerwaniu, a na brzegu często...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Metoda badawcza i wątki "ekumeniczne"

Swieżawski uważa, iż charakterystyczne dla wieków średnich stopienie filozofiiw jednej retorcie z teologią spowodowało, że pewne problemy były silniejrozwijane, nieraz kosztem innych, ale zagadnienia były wszędzie te same, filozofiapozostała jednością. Ważne jest natomiast, aby zagadnienia filozofii...