Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie...

WASAL

W śrdw. systemie lennym lennik, feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności względem seniora; Zf e śrdw. łac. vassallus.

Państwo wasalne zależne od innego, potężniejszego państwa, poddane mu, hołdownicze.