Warsztat

Warsztat

Czytaj Dalej

Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

Warsztaty r. W warsztatach r. Cechą różniącą warsztaty r. Warsztaty r. Warsztaty r.

Warsztat pracy nauczyciela

Obudowa prawna warsztatu pracy nauczyciela. Nauczyciel powinien w swoim warsztacie zgromadzić lub zorganizować dostęp do podstawowych źródeł informacyjnych swej dziedziny wiedzy.

Warsztat

dzieła warsztatu WitaStwosza).

Radzenie sobie z własną agresją - przebieg warsztatów

Temat warsztatów: Radzenie sobie z własną agresją.

Charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej

charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej; powinna za­wierać dane dotyczące: nazwy stano­wiska; zastosowania do celów terapii pracą, przeznaczenia do celów produkcyjno-usługowych; niezbędnej po­wierzchni, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, rodzaju i liczby pod­stawowego wyposażenia produkcyj­nego, daty zainstalowania stałych adaptacji i ich rodzaju, stałych ...

Warsztaty terapii zajęciowej

warsztaty terapii zajęciowej; jedna z form pomocniczych terapii w szpitalach psychiatrycznych prowadzona w celu zatrudnienia dłużej hospitalizowanych pacjentów oraz preorientacji zawodowej.

Wyposażenie pomocnicze warsztatów

wyposażenie pomocnicze warsztatów; obejmuje: a) stół roboczy na stanowiskach pracy ręcznej, np.

ROMANTYZM - Cechy warsztatu kompozytorskiego. Harmonika i instrumentacja

Ewolucja harmoniki i instrumentacji w XIX wieku należy z pewnością do najbardziej znaczących dokonań w dziedzinie warsztatu kompozytor­skiego.

Ewolucja postawy i warsztatu artystycznego Jana Kasprowicza

Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjonalizmem. Kasprowicz był rzecznikiem skrzywdzonych i poniżonych, w szczególności zaś biedoty wiejskiej. W ten sposób chciał spłacić dług wobec klasy...

SPORY DOKTRYNALNE, RYWALIZACJE ARTYSTYCZNE, SPRAWY WARSZTATU

Ten sposób powstawania obrazu,operowanie od pierwszej chwili kolorem i ustalanie r ó w n o c z e s n e figuri tła plamami malarskimi jest czymś, co budzi protest Vasariego, wychowanegona innej tradycji warsztatowej.