KUTNO, m. w środk. Polsce, na drodze z Poznania do Warszawy

Warszawskiego siedziba podprefektury, czyli powiatu.

OKUNIN, osada na płn. od Warszawy, na lewym brzegu Narwi

W XII 1806 saperzy franc. gen. Chasseloup-Laubata wybudowali tu most pontonowy, po którym armia franc. przedostała się na prawy brzeg Narwi. 23 XII 1806 Napoleon obserwował z dachu chaty młynarza ros. korpus gen. Ostermana-Tołstoja po drugiej stronie rzeki, bezpośrednio przed bitwą pod Czarnowem...