Warszawa

Warszawa

Czytaj Dalej

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Mistrzem - konstruktorem został Erazm z Zakroczymia, nadzór nad pracą sprawował starosta warszawski: budowa trwała przeszło cztery lata. Jurydyka ta rządziła się prawem chełmińskim, jej mieszkańcy nie płacili żadnych podatków na rzecz Warszawy.

Warszawa

Warszawa została stolicą zależnego od Napoleona Księstwa Warszawskiego. Najbardziej ucierpieli warszawscy Żydzi, których przed wojną mieszkało w Warszawie około 400 tysięcy, na ogól­ną liczbę mieszkańców 1 milion 200 tysięcy.

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno - kulturalnego w XVIII w.

"Historia Warszawy" opisują to następująco: "Warszawa, miasto, w którym jak w soczewce zbiegły się wszystkie najdonioślejsze momenty życia narodu walczącego o reformy kraju i o wolność.

Ustrój samorzadowy w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa tworzą gminy takie jak: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Centrum, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Targówek, Warszawa-Ursus, Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Włochy, dalej określane jako gminy warszawskie.

Warszawa jako produkt turystyczny

Dorobek kulturalny Warszawy posiada największy w kraju ośrodek nauki i kultury; znajdują się tutaj szkoły wyższe, w tym największa polska uczelnia i najstarsza w Warszawie — Uniwersytet Warszawski (UW, zał.

WARSZAWA

(Ulica Marszałkowska); Collegium (nobilium); Cytadela (warszawska); Foksal; Frascati; Grochów; Jan Nepomucen; Kolumna (Zygmunta); Krakowski(e Przedmieście); Królik(arnia); Łazienki; Marymont; Marywil; Mokotów; Nalewki; Nowy (Świat); Pod Blachą; Powązki; Powstanie (warszawskie; w getcie warszawskim); Praga (2); Puszcza (Kampinoska); „Rozmaitości"; Saski (Ogród; Oś saska; Pałac; Plac; Saska Kępa); Teatr (im.

Warszawa

Elektryfikacja linii do Żyrardowa, Otwocka i Mińska przyczy­niła się do rozwoju aglomeracji warszaw­skiej. Po upadku Powstania Warszaw­skiego, w X 1944 hitlerowcy wysiedlili  ludność i przystąpili do systematycznego palenia i wysadzania w powietrze budyn­ków.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

Obrona Warszawy na początku II wojny światowej

We IX 1939 współorganizator Obrony Warszawy, później przy dowódcy armii "Warszawa"; aresztowany 27 X 1939 przez Niemców, zginął prawdopodobnie w Da-chau.

Warszawa za Wazów - WARSZAWA STOLICĄ: POWODY

Sejm lubelski mniejszy wyznacza na stałe miejsce odbywania się sejmów Warszawę; Sejm konwokacyjny po śmierci Zygmunta Augusta uchwala ustawę, na mocy której wolne elekcje odbywać się mają w Warszawie; Zygmunt III przenosi stolicę do Warszawy - DLACZEGO AKURAT WARSZAWA ?

Mosty warszawy

gmachów Politechniki Warszawskiej i bramy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1971 roku ekipa Edwarda Gierka zdecydowała o sprezentowaniu warszawiakom nowej trasy, która miała być pozbawiona skrzyżowań z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

Wodza została utworzona armia "Warszawa" pod dowództwem gen. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk.

WARSZAWA 1939 - 1945

W tym czasie pod Warszawę pode­szły czołowe związki 1 Frontu Bia­łoruskiego, ale zatrzymały się zgo­dnie z rozkazem Józefa Stalina. Okupant przystąpił do systematycznego niszczenia Warszawy; do stycznia 1945 r.

Szare Szeregi poza Warszawą

Gustaw Niemiec przez cały czas (do aresztowania w marcu 1941 roku) pełnił obowiązki Szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów w Warszawie.

RASZYN, w. na płd. zach. od Warszawy

pozostało na Pradze, ale dodatkowy artykuł przewidywał, że obie strony wstrzymają się przed ostrzałem Warszawy i Pragi przez Wisłę. Oddanie Warszawy Ferdynandowi było zręcznym posunięciem ze strony Poniatowskiego.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

A klęski te zagrażały Warszawie bardzo często, wówczas obnoszono obraz po całej Warszawie, w celu uproszenia łask u Boga. sejm podjął specjalną uchwałę, na mocy której uznano Najświętszą Pannę Łaskawą za patronkę Warszawy, ustalono także coroczną procesje.

Warszawa za Wazów - Informacje Ogólne

Warszawa tamtych czasów była barwna i rozmaita, życie pulsowało w niej szybciej, niż w starodawnych miastach Korony. Warszawa była spalona przez Szwedów, jej bogactwo i dorobek kultury zniszczony lub zagrabiony.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

w varsavianach (Ośrodek Wiedzy o Warszawie). Warszawy 2 poł. 1907-1959, w: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie,red.

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie Sofitel Victoria Warszawa

Hotel Sofitel Victoria Warszawa usytuowany jest w sercu zabytkowej części Warszawy. Dostępność informacji na temat hotelu i jego oferty jest dostępna na wielu serwisach internetowych dotyczących bazy noclegowej Warszawy i serwisach umożliwiających rezerwacje pokojów.