WARMIA i Mazury a literatura polska

Warmii XIX/XX w. „Warmia i Mazury", przekształconego w czasopismo ponadregionalne, jak i w uniwersalizacji tematyki podejmowanej w poezji i w prozie.

Warmia i Mazury - Informacje ogólne

Nie bez przyczyny Warmia i Mazury są nazywane Krainą Tysiąca Jezior i uchodzą za "Zielone Płuca Polski".

WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult.

„Mazury i Warmia" (do 1958), przez —» Pojezierze (do 1967), następnie RSW „Prasa", obecnie RSW „Prasa-Książka-Ruch". Miesięcznik został odznaczony honorową odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur" (1975).

Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

Odbył się on pod kontrolą dwóch Komisji Międzysojuszniczych: w Kwidzyniu dla Powiśla oraz w Olsztynie dla Warmii i Mazur. Na poszczególnych obszarach wyniki dość znacznie odbiegały od średniej (na Warmii i Mazurach za Polską głosowało 2,2 %, a na Powiślu 7,6 %.

PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH

Plebiscyt obejmował na Warmii 2 powiaty: olsztyński i reszelski; na Mazurach 8: ostródzki, niborski, szczycieński, jańsborski (piski), ełcki, olecki, lecki (giżycki), żądzborski (mrągowski); na Powiślu 4: suski, kwidzyński, sztumski i malborski.

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego''

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego'', dziennika wyd. Pietrzaka, 1977 - Złotą Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur".