Warka

we wsi Stara Warka. W 1934 Warka uzyskała po­łączenie kolejowe z Warszawą i Radomiem.

WARKA

Miasto nad Pilicą w woj. radomskim; w XIII w. osada, prawa miejskie w 1321, w XVI w. miasto zamożne, ogrodniczo-rzemieślniczo-targowe, słynne z produkcji piwa wareckiego.

W okresie wojny ze Szwedami, 7 IV 1656, pięć tysięcy jazdy polskiej pod dowództwem regimentarza koronnego Stefana Czarnieckiego i...