Wapienne

Wapienne

Czytaj Dalej

Gromada gąbki wapienne

W przeciwieństwie do często bardzo dużych mezozoicznych gąbek kamiennych i szklistoszkieletowych, gąbki wapienne są formami raczej niewielkimi, trudnymi do zauważenia. W triasie alpejskim mogą obok glonów wapiennych występować jako organizmy rafotwórcze.

Czym są skały wapienne?

Skały wapienne, do których należą min. Inną ważną cechą skał wapiennych jest obec­ność licznych szczelin.

Tyf wapienny

Tyf wapienny — porowaty wapień zawierającynierozłożone resztki roślinne; 75—99%stanowi węglan wapnia (CaCO*), co odpowiada42—55% tlenku wapnia (CaO); azot, fosfori potas znajdują się w zmiennej ilości.

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami. Podobne zjawisko występuje na obszarach boga­tych w złoża soli.