Charakterystyka osi i wałów

Charakterystyka osi i wałów Osią lub wałem nazywa się element maszyny podparty w łożyskach i podtrzymujący osadzone na nim części maszyn, które wykonują ruchy obrotowe lub wahadłowe. Głównym zadaniem wału jest przenoszenie momentu obrotowego, zatem wał narażony jest jednocześnie na skręcanie oraz - pod wpływem sił poprzecznych - na zginanie. W niektórych przypadkach wał może być narażony nie tylko na skręcanie. Oś nie przenosi momentu obrotowego i jest narażona ...

Wal - Mart — przykład wykorzystania logistyki w strategii firmy

Doskonałym przykładem wykorzystania logistyki w strategii opartej na zdolnościach jest historia zwycięstwa firmy Wal-Mart nad Kmartem w USA.

W 1979r. Kmart był liderem sektora domów towarowych stosujących niskie ceny (sklepów dyskontowych), branży, którą sam stworzył. Z 1891 sklepami i średnią...

Wały Szczecina

Chociaż od tygodni groźne wieści wstrząsały Pomorskim Księstwem, choć na północy widać było łuny palonych osiedli podle Kamienia, Lubina, wyspy Uznam, w Szczecinie życie toczyło się zwykłym rytmem. Próżno zbiegowie, którym udało się ujść od mieczy i więzów duńskich napastników. powtarzali grozą przejmujące gadki o okrucieństwach, jakich dopuszczano się na osiadłej ludności. nie mogąc zdobyć żadnego obronnego grodu. Na darmo mieszkańcy Wolina, przed ...

ATLANTYCKI WAŁ - umocnienia

System umocnień na atlantyckim wybrzeżu Europy od granic Hiszpa­nii do północnych krańców Holandii (2685 km), wzniesiony przez Niem­ców dla obrony przed inwazją wojsk alianckich. Hitler 28 marca 1942 r. rjodtńsat „D-yrektyw^ TO 4Q" wska­zującą, budowę umocnień, aczkol­wiek pierwsze obiekty wału...

Wały napędowe, przeguby i mosty.

Wały napędowe występują jedynie w klasycznych układach napędowych oraz w napędach wieloosiowych. Typowy wal napędowy ma postać rury stalowej lub aluminiowej, połączonej przegubowo i równocześnie przesuwnie ze skrzynią biegów i mostem napędowym. Może mieć budowę jednoczęściową, nie wymagającą łożyskowania, lub dzieloną, przy której konieczne jest wahliwe łączenie poszczególnych segmentów i stosowanie łożysk pośrednich, mocowanych elastycznie do podwozia. Jako ...

Klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca

klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca; podział chorych wg wy­dolności wysiłkowej celem dobrania odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyj­nych i modelu rehabilitacji rucho­wej. W pierwszych dniach i tygod­niach po wystąpieniu zawału u cho­rych nie można stosować prób wysił­kowych, które...

Wał Passavanta

wał Passavanta; zgrubienie na tylnej ścianie gardła powstające pod wpływem skurczu mięśnia zwierającego pierścienia gardłowego. Gdy tworzy się w. P., podniebienie miękkie przesuwa się ku tyłowi, a języczek podnosi się ku górze zamykając przestrzeń między gardłem a nosem. U dzieci z...

Drożdżyca wałów paznokciowych i paznokci

Wały są silnie zaczerwienione, obrzęknięte, bolesne, przy ucisku wydobywa się treść ropna.

Płytki są zajęte znacznie rzadziej. Stają się zgrubiałe, szarobrunatne, pobruzdowane i rozwarstwione. Rozpoznanie ustala się wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego i hodowli.

Leczenie polega na...

BANGOR w WALU

1. Klasztor założył w 2. poł. V w. św. Daniel, zm. ok. 584; opat Dinot z kilkoma zakonnikami tego klasztoru należał do reprezentacji duchowieństwa walijskiego podczas rozmów z Augustynem z Canterbury (ok. 603) w pobliżu ujścia Severnu ;

znane dzieło Dinothi responsio ad Augustinum jest falsyfikatem...

Wal

Nasyp ziemny wzniesiony dla celów obronnych;otaczał miejsce obronne, osłaniając przed obserwacjąi obstrzałem nieprzyjacielskim, a zarazem stanowiskostrzeleckie obrońców.

W średniowieczu w.zastępowano murami obronnymi, wzmocnionymi(od kon. XV w.) nasypami ziemnymi; powszechniestosowane od XVI w. (—>...

Wały Chrobrego

Na terenie Fortu Leopolda, rozebranego po 1873. Koncepcja urbanistyczna przefor­sowana przez nadburmistrza Hermana Hakena. Architektura tarasów i schodów z 1901-07, proj. Wilhelm Meyer-Schwar­tau. Na górnym tarasie rzeźba centaura walczącego z Herkulesem, autorstwa Ludwika Manzla (1911-13). Do...

Wał

1. narzędzie do uprawy uzupełniającej dowałowania, którego zespołem roboczym jestwał gładki lub z prętów, a także zestaw pierścienio różnych profilach osadzonych nawspólnej osi.

2. uformowany podłużnie lubpoprzecznie do kierunku jazdy pas np. zgrabionego siana, ogłowionych liści lub wyoranych...

Wał Campbella

W. ugniatający wgłębnie,składający się z wąskich, klinowatych pierścienio średnicy 700–900 mm, ustawionych wodległości ok. 150 mm jeden obok drugiego.W.C. służy do przyspieszania osiadania głębszychwarstw świeżo zaoranej roli, a także do dociskania przyoranego obornika lub nawozu zielonego do...

Wał Croskill

W. składający się z luźno osadzonychna osi pierścieni zaopatrzonych w boczne występy, służący do intensywnego kruszenia brył.

Wał gładki

W. w postaci ciężkiego gładkiego walca o dużej średnicy, służący do wyrównywania pow. pola pod zasiew nasion drobnych, płytko wysiewanych oraz zagęszczania roli po siewie w okresie suszy glebowej w celu lepszego podsiąkania wody, a także do wałowania łąk.

Wał pierścieniowy

W. złożony z pierścieni żeliwnych o trójkątnym przekroju wieńca,służący do kruszenia brył i ugniatania wierzchniej warstwy roli łatwo zaskorupiającej się.

Wał strunowy

W. zbudowany z tarcz, na którychzamocowane są spiralnie lub równolegledo osi walca stal. płaskowniki lub pręty, silniekruszące bryły i lekko ugniatające podpow.warstwę roli na głęb. 2–5 cm. Stosuje się gobezpośrednio przed siewem, często w zestawie uprawowym.