BAUER WALTER

Eltester, Walter B. Fascher, Walter B. Gingrich, NTS 9(1962-63) 1-2; tenże, The Contributions of Professor Walter B. Schneemclcher, Walter B.

Realiści i antyrealiści - Walter z Mortagne

Walter głosi, że rzeczywiście istnieją tylko jednostki: Ponieważ uważa się za prawdziwie tylko byty postrzegane zmysłamii jednostkowe. Walter głosił też znaną nam już teorię indyferencji.

Walter Gropius i Bauhaus

Walter Gropius opuścił Niemcy w roku 1934 i przez pierwsze trzy lata banicji mieszkał w Londynie, gdzie współpracował ze znanym brytyjskim architektem Maxwellem Fry'em.

FRERE WALTER HOWARD

Wyatt, Walter Howard F. Philips, Walter Howard F. Bishop of Truro, Lo 1947; Walter Howard F.

FREYTAG WALTER

Walter F. Brennecke, In Memoriam Walter F. Ronicke, Walter F.

HILTON WALTER CRSA

Gardner, Walter H. Hughes, Walter H. Sargent, A New Manuscript of the Chasting of God's Children with an Ascription of Walter H.

WALTER O SILNEJ DŁONI

W szeregu pojedynków Walter pokonuje wpierw pomniejszych wrogów, potem Guntera i Hagena, aby wreszcie dotrzeć bezpiecznie do Akwitanii, gdzie narzeczeni biorą ślub i żyją szczęśliwie.

Walter Scott

Walter Scott (1771-1832) był jednym z tych, którzy zapoczątkowali odrodzenie ballady jako formy literackiej w okresie Romantyzmu.

,,Bericht uber Hattington" Walter Jeans

Der Bericht von Walter Jeans ,,Bericht ber Hattington” ist eine Vorfhrung von Ereignisen, die in einer kleinen Stadt vorgekommen sind.

Szkotyści - Walter Chatton

Walter Chatton, który w latach 1320-1330 wykładał na Oksfordzie, w podobnysposób jak Piotr z Kandii, ustosunkowuje się do zagadnienia dowodu istnieniaBoga i Jego jedności.

Szkotyści - Walter Burleigh

Oryginalnym i bardzo płodnym umysłem był Walter Burleigh (Gualterus Burlaeus)urodzony 1275 r.

Johann Walter

Najwybitniejszą postacią muzyki protestanckiej jest Johann Walter (1496-1570), autorspiewnika obejmujacego 38 piesni niemieckich i 5 łacinskich, ułoonych w czterogłosie(rozszerzonych w pózniejszych wydaniach do 5 i 6 głosów).

KRUEGER WALTER (1881-1967) - generał

Oficer amerykański, dowódca 3 ar­mii amerykańskiej, w styczniu 1943 r. przyjechał do Australii z roz­kazem utworzenia 6 armii, którą za­czął organizować od lutego tego ro­ku. Od czerwca 1943 r. dowodził większością lądowych operacji na południowo-zachodnim Pacyfiku: w Nowej Gwinei, na Wyspach...

SCHELLENBERG WALTER (1910-1952) - Brigadefuhrer SS

Szef niemieckiego wywiadu służby bezpieczeństwa SS (*SD, Sicherheitsdienst), karierę rozpo­czął w 1933 r., gdy zdecydował się wstąpić do *SS, a następnie do par­tii nazistowskiej NSDAP. W czasie zebrania partii nazistowskiej na uniwersytecie w Bonn zwrócił na siebie uwagę dwóch profesorów z SS, którzy...

SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

Amerykański oficer, weteran I wojny światowej, podczas której w stopniu szeregowca walczył we Francji. W kwietniu 1941 r. został wezwany do Waszyngtonu przez sekretarza obrony George'a * Mar­shalla, który znał go z oficerskiej szkoły piechoty Fort Benning. Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym...

WALTER ALF JAKO TYPOWY BOHATER BYRONICZNY

−  działa samotnie

−  jest skłonny do desperackich czynów

−  nieszczęśliwie zakochany w Aldonie

−  poświęca życie osobiste dla ojczyzny

−  bohater aktywny, walczy

−  indywidualista

−  skłócony ze światem, walczy z porządkiem rządzącym nim

−  kieruje się emocjami i uczuciami

−  ...

Walter A. Shewhart

Shewhart.gif

Od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zajmował się jakością w Western Electric, a potem w Bell Telephone Laboratories. Był z wykształcenia matematykiem i statystykiem. Jego metoda sterowania jakością spowodowała rewolucję w podejściu do jakości. Jendakże on był jedynie jej...

RALEIGH Sir Walter

sprawiła, że po powrocie do kraju Sir Waltera osądzono i stracono. Knight of the Cloak, przydomek Sir Waltera związany z anegdotą: pewnego razu Raleigh miał rozpostrzeć własny płaszcz nad kałużą, aby Elżbieta mogła przejść przez nią suchą stopą.

WALTER VON DER VOGELWEIDE

ok. 1170-ok. 1230, Największy śr.-g.-nm. poeta liryczny, prawdop. z pochodzenia Austriak, którego biografię rekonstruowano z jego puścizny poetyckiej.

Był rycerzem na służbie arystokracji, biskupów, książąt, króla i cesarza. Z zachowanych przeszło stu jego wierszy większość stanowią Minnelieder...

BENJAMIN Walter (1892 - 1940)

Samobójstwo na granicy

Niemiecki eseista i filozof pochodzący z zamożnej żydowskiej rodziny. Zajmowałsię krytyką artystyczną, sporo tłumaczył z języka francuskiego (m.in. powieściProusta i poezje Baudelaire'a). W 1933 roku zmuszony przez hitlerowców doemigracji, osiadł w Paryżu.

Po wybuchu wojny...