EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu...

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

 

Sarmatyzm to polska kultura szlachecka, która ukształtowała się końcem XVI wieku, zaznaczając się w sferze światopoglądu, kultury umysłowej, sztuki i obyczaju. Sarmatami nazywano w starożytności i średniowieczu ludy zamieszkujące tereny wschodniej Europy, często między Wisłą a Wołgą. Tę...

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

 

Gdy Henryk Sienkiewicz przystępował do pisania „Potopu”, kraj znajdował się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Program odbudowy i wzmocnienia kraju, uwidaczniający się w hasłach pracy u podstaw i pracy organicznej, nie przyniósł odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego cykl powieści...

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

Bogu rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, Twego syna, gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleisone Boga-rodzico, dziewico, błogosławiona Mario! Twego syna - pana matko wybrana, Mario,  pozyskaj nam, spuść nam, kyrie eleison    Twego dziela krzciciela, Bożycze, Usłysz...

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

„Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury...

Walory ideowe i artystyczne liryki Słowackiego

„Hymn (Bogurodzica)”

Hymn jest gatunkie poetyckim przeznaczonym do wyrażania podniosłych uczuć o charaktetrze zbiorowym. Hymn poświęca się najczęsciej Bogu, świętym lyb ojczyźnie. Taki charakter ma „Hymn” Słowackiego. Na powstanie tego utworu miała wpływ atmosfera powstańczej W-wy. Poeta w apostrofie...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

Walory ideowe i artystyczne poezji Jana Kasprowicza (akcenty krytyki społecznej w sonetach ,,Z chałupy’’, w chałupie, pytanie o sens istnienia w hymnach ,,Święty mocny Boże’’, ,,Dies irea’’

,,W chałupie ‘’ jest opisem wiejskiej izby zamieszkanej przez dwie samotne kobiety - żyjące w nędzy robotnice.Utwór pozbawiony jest środków stylistycznych, przypomina rejestr inwentarza znajdującego się w izbie.Podmiot liryczny z fotograficzną dokładnością przedstawia szczegóły znajdujące się w...

Walory turystyczne Somalii

Somalia jest jednym z 43 państw Afryki. Bezpośrednio graniczy z trzema państwami: Dżibuti, Etiopią i Kenią. Jej tereny są położone w północno - wschodniej części Afryki na tzw. Półwyspie Somalijskim. Nazywany jest on także Rogiem Afryki. Półwysep zajmuje powierzchnię ok. 750 000 km? i jest piątym pod względem powierzchni półwyspem na świecie. Położony jest między Zatoką Adeńską a Oceanem Indyjskim. Znajduje się na nim zarówno terytorium Somalii jak i ...

Walory turystycznego regionu świętokrzyskiego

DZIEŃ I Pierwszy dzień objazdu zaczęliśmy od wykładu mgr Tymoteusza Wróblewskiego pt. ?Geografia regionu świętokrzyskiego?. Pan magister podał wiele interesujących informacji na temat Gór Świętokrzyskich. Po raz pierwszy wypiętrzone zostały w kaledońskich ruchach górotwórczych na granicy kambru i ordowika, a następnie morfologicznie odmłodzone w okresie orogenezy hercyńskiej, która miała miejsce w górnym karbonie. Ostatnie odmłodzenie rzeźby nastąpiło w orogenezie ...

Szczawnica - walory turystyczne

Szczawnica to miasto w województwie małopolskim, położone w dolinie potoku Grajcarka, który jest prawym dopływem Dunajca. Znajduje się między Pieninami a pasmem Radziejowej z Beskidu Sądeckiego. Położenie: 430-510 m n.p.m. Liczba mieszkańców: 7,5 tys. (2000) Prawa miejskie: 1962 W latach 1973-1982 połączona z Krościenkiem, nosiła wtedy nazwę Szczawnica-Krościenko. Od roku 1982 ponowny rodział miast. Szczawnica jest znanym uzdrowiskiem już od połowy XIX wieku.

Walory turystyczne meksyku

Meksyk to państwo w Ameryce Północnej, graniczące od północy z USA a na południu z Gwatemalą i Belize. Od zachodu jego terytorium ograniczone jest wodami Pacyfiku, a od wschodu Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Trzeci co do wielkości kraj Ameryki Łacińskiej i największy kraj Ameryki Środkowej. PÓŁNOCNY MEKSYK Posępne góry, spalone słońcem równiny, olbrzymie kaktusy i ludzie na koniach – to typowe wyobrażenia o północnym Meksyku. Ten słabo zaludniony ...

Prowansja -walory przyrodnicze i antropogeniczne

Prowansja rozciaga sie po obu stronach Rodanu, od Orange na pólnocy do wybrzeza sródziemnomorskiego i wzdluz poludniowego wybrzeza Francji – od slonych bagien Camargue na zachodzie po ksiestwo Monako na wschodzie. Zamieszkiwali ja niegdys "Liguryjczycy, Grecy i Celtowie. Powolny, lecz znaczacy rozkwit regionu nastapil dopiero po rzymskim podboju i przylaczeniu jako Provincia Romana do imperium. W doskonalym stanie zachowaly sie ówczesne amfiteatry, akwedukty, laznie i inne budowle ...

Dania- regiony i ich walory turystyczne

Położona na północ od Niemiec Dania należy do Skandynawii, ale z powodu całkowicie odrębnego charakteru można ją porównać do idyllicznej oazy. Dania chlubi się wielowiekową monarchią i najstarszą flagą państwową na świecie. Jest najmniejszym państwem Skandynawii. Na jego czele stoi królowa Małgorzata II oraz premier Anders Fogh Rasmussen. Państwo to ma fascynującą historię, która sięga czasów wikingów, a nawet jeszcze dalej wstecz. W pewnym okresie Duńczycy ...

Australia-wybrane walory i turystyka

Australia to szóste pod względem wielkości państwo na świecie. Zajmuje ono w całości najmniejszy na świecie kontynent-Australię. Powierzchnia Australii ton7704,2 tys. km2, co stanowi 5,2 % powierzchni wszystkich lądów. Oprócz kontynentu australijskiego Związek Australijski obejmuje także Tasmanie i liczne przybrzeżne wyspy, oraz terytoria zamorskie, wyspy: Norfolk, Bożego Narodzenia, Kokosowe, Heard, McDonald, Ashmore, Cartier, wyspy na Morzu Koralowym i stacje badawcze na ...

Walory krajobrazowe środowiska

Wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.