ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego

Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego, prwdr. też Łoziński Walery.

GOSTOMSKI Walery

GOSTOMSKI Walery, ur.

ŁOZIŃSKI WALERY

ŁOZIŃSKI WALERY, ur.

WIELOGŁOWSKI WALERY

WIELOGŁOWSKI WALERY, ur.

GOSTOMSKI WALERY

ur. 1854 w Borucinie k. AleksandrowaKujaw., zm. 30 I 1915 w Wiedniu, krytyk i historykliteratury.

Studiował początkowo na uniw. w Petersburgu,a nast. na Politechnice w Rydze, od 1893 mieszkał w Warszawie;1908 został członkiem wydz. pierwszego Tow. NaukowegoWarsz.; okresowo przebywał we Włoszech;...

GROMADZKI WALERY ks.

ur. 1835 w okolicach Włodzimierza(Wołyń), zm. 15 X 1 9 1 7 w Sławucie (Ukraina),zesłaniec, misjonarz Syberii. Seminarium duch. ukończył iświęcenia kapł. przyjął 1859 w Żytomierzu; był wik. w Horochowie;oskarżony o szerzenie katolicyzmu, został 1861 skazanyna zesłanie;

1862-69 opiekował się w...

HERBERGER WALERY

ur. 1562 we Wschowie, zm.1627 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz reformacyjny.

Studiowałwe Frankfurcie n. Odrą i w Lipsku; od 1584 był nauczycielemszkoły łac. we Wschowie, od 1590 diakonem, a1599 pierwszym kaznodzieją; pisał pieśni kośc. do śpiewnikówewang. (tłumaczone na język pol.), medytacje rei...

SŁAWEK Walery (1879 - 1939)

Strzelec tragiczny

Polityk, jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników JózefaPiłsudskiego, z którym wspólnie zakładał Organizację Bojową Polskiej PartiiSocjalistycznej. W okresie międzywojennym piastował szereg najważniejszychstanowisk w kraju. Dwukrotnie był premierem (1930-1931 i...