WALEC OSIOWY

Zasadniczymi częściamiskładowymi walca osiowego są: o k o I n i c a,czyli perycykl (najbardziej zewnętrzna warstwawalca osiowego), w i ą z k i p r z e w o d z ą c e(za pośrednictwem których odbywa się rozprowadzaniewody z solami mineralnymi oraz produktówasymilacji po całej roślinie), r d z e ń (zbudowanyz komórek miękiszowych pełniącychfunkcję tkanki spichrzowej) oraz p r o m i e n i er d z e n i o w e (zbudowane również z ...

CZAR WALCA

Nm. Ein Walzertraum, operetka (1907) kompozytora austr. Oscara Strausa. Następczyni tronu, księżniczka Helena, zakochała się, będąc w Wiedniu, w poruczniku Niki i chce uczynić go księciem-małżonkiem.

Niki na zamku w noc poślubną słyszy dobiegające z pobliskiego ogródka restauracyjnego dźwięki...

Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

Zwycięstwo „na lodowym pobojowisku”, rozsławione w pieśniach ludowych i utworach literackich, natchnęło nowym duchem jęczącą pod jarzmem tatarskim Ruś i okryło chwała zwycięzcę w walce za wiarę ze znienawidzonymi „łacinnikami”.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - FILIP AUGUST W WALCE O JEDNOŚĆ FRANCJI

Niespodziewana śmierć Ryszarda Lwie Serce, na skutek ciężkiej rany odniesionej w parę miesięcy później (1199) w walce z feudałami akwitańskimi, zmieniła gruntownie sytuację na kontynencie.

Znaczenie „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej w walce z obłudą polskiego drobnomieszczaństwa.

 

Na genezę tragifarsy „Moralność pani Dulskiej” złożyło się zapewne wiele czynników. Niewątpliwie zasadniczy wpływ na poglądy Zapolskiej na temat moralności mieszczańskiej miały jej przeżycia osobiste. Pisarka zdecydowała się na rozwód z mężem (w czasach, gdy był to krok niemal graniczący z...

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Wskaż na skutki uboczne w walce z patologiami systemu gospodarczego

1. Inflacja -> leczymy przez ograniczanie podaży, wydatków publicznych (a więc ostatecznie ograniczenie popytu) - skutek uboczny -> spadek produkcji i wzrost bezrobocia.

2. Bezrobocie -> sztucznie podnosimy popyt -> wzrost inflacji.

3. Deficyt – skutek uboczny leczenia -> inflacja, zadłużenie za granicą...

Henryk II w walce z opozycją feudalną

 

Uwieńczeniem działalności Henryka II, zmierzającej do umocnienia i rozszerzenia władzy królewskiej, miała być sakralizacja osoby króla, na wzór Kapetyngów. Na dworze brakło jednak jednolitej koncepcji władzy królewskiej, odezwała się opozycja Kościoła. Jan Salisbury, prekursor humanizmu w...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Maroko w walce o niepodległość

 

Impuls dla rozwoju ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Afryce Północnej dało osłabienie autorytetu Francji, wynikające z jej klęski w 1940 roku. Środowiska muzułmańskie w Maghrebie - w przeciwieństwie do Arabów bliskowschodnich nie wiązały nadziei na niepodległość z Trzecią Rzeszą.

Stąd życzliwe...

Masaż w walce z cellulitem

Na łamach prasy, szczególnie kobiecej, możemy przeczytać wiele artykułów dotyczących cellulitu, jak go zwalczać, pozbywać się, co najlepiej stosować. Ale każdy z nich pisany jest z innej perspektywy. Wydawałoby się , iż z powodu ciągłych zmian w opiniach na temat patologii i etiologii cellulitu, trudno problem przedstawić jednolicie, z medycznego punktu widzenia. Nawet jeśli niektóre opinie różnią się nieco, podstawowy punkt widzenia jest bardzo krystaliczny, zarówno ...

Metody elektroterapii w walce z bólem

Elektroterapię stosuje się w różnych postaciach, zwanych też modalnościami. Podstawową techniką fizykoterapeutyczną jest stymulacja przezskórna, bez naruszania ciągłości skóry. Stosowanie elektiod umieszczanych podskórnie lub w tkankach należy do leczenia chirurgicznego, lecz współpraca fizykoterapeuty...

Operacje w walce z bólami pleców

Operacja jest wskazana wtedy, gdy prowadzone przez dłuższy czas, konsekwentne leczenie zachowawcze nie dało efektu albo wystąpiły ostre powikłania.

O absolutnych wskazaniach do operacji mówi się wówczas, gdy przy ucisku nerwów lub rdzenia kręgowego grozi porażenie.

Był rok 1864, gdy E.Ch. Lasegue...