WALEC OSIOWY

WALEC OSIOWY — środkowa część łodygii korzenia u roślin; zadaniem jej jest magazynowanie(w tkance miękiszowej) i rozprowadzaniesubstancji pokarmowych i wody za pomocątkanki przewodzącej. Zasadniczymi częściamiskładowymi walca osiowego są: o k o I n i c a,czyli perycykl (najbardziej zewnętrzna...

CZAR WALCA

Nm. Ein Walzertraum, operetka (1907) kompozytora austr. Oscara Strausa. Następczyni tronu, księżniczka Helena, zakochała się, będąc w Wiedniu, w poruczniku Niki i chce uczynić go księciem-małżonkiem.

Niki na zamku w noc poślubną słyszy dobiegające z pobliskiego ogródka restauracyjnego dźwięki...

Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

Zwycięstwo „na lodowym pobojowisku”, rozsławione w pieśniach ludowych i utworach literackich, natchnęło nowym duchem jęczącą pod jarzmem tatarskim Ruś i okryło chwała zwycięzcę w walce za wiarę ze znienawidzonymi „łacinnikami”.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - FILIP AUGUST W WALCE O JEDNOŚĆ FRANCJI

Po powrocie do kraju wszczął on natychmiast walką z uzurpatorami. Niespodziewana śmierć Ryszarda Lwie Serce, na skutek ciężkiej rany odniesionej w parę miesięcy później (1199) w walce z feudałami akwitańskimi, zmieniła gruntownie sytuację na kontynencie.

Znaczenie „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej w walce z obłudą polskiego drobnomieszczaństwa.

 

Na genezę tragifarsy „Moralność pani Dulskiej” złożyło się zapewne wiele czynników. Niewątpliwie zasadniczy wpływ na poglądy Zapolskiej na temat moralności mieszczańskiej miały jej przeżycia osobiste. Pisarka zdecydowała się na rozwód z mężem (w czasach, gdy był to krok niemal graniczący z...

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

W 1138 roku Krzywousty ogłosił ustawę o następstwie tronu, która miała uchronić jego synów przed walkami o władzę. W końcu XII wieku w Polsce zanikły rządy centralne, trwały walki o Kraków, a dzielnice książęce ulegały licznym podziałom.

Wskaż na skutki uboczne w walce z patologiami systemu gospodarczego

1. Inflacja -> leczymy przez ograniczanie podaży, wydatków publicznych (a więc ostatecznie ograniczenie popytu) - skutek uboczny -> spadek produkcji i wzrost bezrobocia.

2. Bezrobocie -> sztucznie podnosimy popyt -> wzrost inflacji.

3. Deficyt – skutek uboczny leczenia -> inflacja, zadłużenie za granicą...

Henryk II w walce z opozycją feudalną

Ostatnie lata panowania Henryka wypełniała zaostrzająca się walka z możnowładztwem, które starało się wykorzystać ambicje synów Henryka, by pchnąć ich przeciwko ojcu, i spiskowało z Kapetyngami.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Maroko w walce o niepodległość

 

Impuls dla rozwoju ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Afryce Północnej dało osłabienie autorytetu Francji, wynikające z jej klęski w 1940 roku. Środowiska muzułmańskie w Maghrebie - w przeciwieństwie do Arabów bliskowschodnich nie wiązały nadziei na niepodległość z Trzecią Rzeszą.

Stąd życzliwe...

Masaż w walce z cellulitem

Trzeba stanowczo podkreślić, że cellulit, który został zdiagnozowany przez medycynę przeszło 60 lat temu, nie doczekał się dotąd opracowania skutecznego, uniwersalnego programu do walki z tym defektem.

Metody elektroterapii w walce z bólem

Elektroterapię stosuje się w różnych postaciach, zwanych też modalnościami. Podstawową techniką fizykoterapeutyczną jest stymulacja przezskórna, bez naruszania ciągłości skóry. Stosowanie elektiod umieszczanych podskórnie lub w tkankach należy do leczenia chirurgicznego, lecz współpraca fizykoterapeuty...

Operacje w walce z bólami pleców

Operacja jest wskazana wtedy, gdy prowadzone przez dłuższy czas, konsekwentne leczenie zachowawcze nie dało efektu albo wystąpiły ostre powikłania.

O absolutnych wskazaniach do operacji mówi się wówczas, gdy przy ucisku nerwów lub rdzenia kręgowego grozi porażenie.

Był rok 1864, gdy E.Ch. Lasegue...