Waganci

Waganci

Czytaj Dalej

WAGANCI

Zwani we Francji goliardami (zob.), studenci uniwersytetów śrdw. w Anglii, Niemczech i Francji, żacy, klerycy, wędrujący (łac. vagantes, stąd nazwa) z miasta do miasta, z kraju do kraju, z oberży do oberży, twórcy hulaszczej i swawolnej liryki świeckiej, jak pieśni biesiadnych, poezji satyrycznej, liryki...

GOLIARDZI, waganci

Młodzi wędrowni poeci średniow.,głównie anonimowi, wywodzący się najczęściej spośródduchownych; nazwa ich pochodzi prawdopodobnie odGoliasa, legendarnego bpa mającego prowadzić rozwiązłytryb życia (wg niektórych źródeł nazwa ta sugeruje odwołaniesię do bibl. postaci G o l i a t a ) .

Poezja g...