Wacław

Czytaj Dalej

BOROWY WACŁAW

ur. 19 V 1890 w Tuszynku (k. Łodzi),zm. 16 X 1950 w Warszawie, Historyk i krytyk literatury.

Studia polonistyczne odbył 1908-14 we Lwowie i Krakowie,1916-19 uczył w prywatnych szkołach średnich w Warszawie,a 1930-35 wykładał język i literaturę pol. w School of SlavonicStudies w Londynie; 1932 został...

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzimych tradycji, wręcz tworząc własną szlachecką ideologię. Jednocześnie uznawała ona swój polski rodowód za...

Wacław Niżyński

Wacław Niżyński - zwany geniuszem baletu - potrafił oczarować każdą publiczność perfekcyjną techniką oraz zdumiewająco odważną interpretacją partii tanecznych, które odtwarzał.

Podobnie jak jego siostra, primabalerina Bronisława Niżyńska, rosyjski baletmistrz polskiego pochodzenia...

KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian

KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian, ur. 1850 w Warszawie, zm. 5 XII 1897 pod Wiedniem, poeta, tłumacz. Siostrzeniec Deotymy, żonaty z siostrą H. Sienkiewicza. Od ok. 1868 studiował na uniw. w Berlinie. Poezje liryczne ogłaszał w czasopismach warsz., gł. w „Kurierze Warsz.", od 1870; 3 pieśni...

KOSZCZYC WACŁAW, właśc. Walery Wacław Wołodźko, in. pseud. Sahi-bej

KOSZCZYC WACŁAW, właśc. Walery Wacław Wołodźko, in. pseud. Sahi-bej, ur. 1831 na Białorusi, zm. 8 IV 1904 we Lwowie, powieściopisarz, publicysta, działacz konspiracyjny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był oficerem wojsk carskich. W 1863 przeszedł na stronę powstańców i walczył jako dowódca...

SIEROSZEWSKI WACŁAW, pseud. Wacław Sirko

SIEROSZEWSKI WACŁAW, pseud. Wacław Sirko,ur. 24 VIII 1858 w Wólce Kozłowskiej pod Radzyminem, zm. 20 IV 1945 w Piasecznie pod Warszawą (pochowany na Powązkach). Po uwięzieńiu ojca za udział w powstaniu 1863, osierocony wkrótce przez matkę, znalazł się pod opieką rodziny. Jako uczeń gimn. w...

ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska

ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska, ur. 18 IX 1799 w Olesku (wsch. Galicja), zm. 24 II 1849 w Wiedniu, folklorysta. Studiował 1818-25 na Uniw. Lwow.; karierę urzędniczą w administracji galic. zakończył jako gubernator Galicji 1848. Pisał w języku niem. do 1821, kiedy „z przekonania stał się...

Święty Wacław

WACŁAW sczechizowana forma imienia pol. Więcesław; Więce- - więcej i -sław – sława.Św. Wacław, król, męczennik (+ 929). Urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego Wratysława I.Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się...

WACŁAW, poemat J. Słowackiego

WACŁAW, poemat J. Słowackiego, powst. we Florencji 1838, wyd. w tomie Trzypoemata, Paryż 1839. Pisząc poet. epilog —> Marii A. Malczewskiego, mający wyjaśnić, w jaki sposób „bujny młodzieniec" stał się „ziemi ohydą", z losami szlachetnego bohatera Marii złączył Słowacki - zgodnie z tradycją -dzieje...

FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

Wacław Potocki (1625-1696)

Najznakomitszym epikiem XVII wieku i w ogóle jednym z najznakomitszych poetów niepodległej Polski jest autor Wojny chocimskiej, Małopolanin Wacław Potocki (1625-1696) z Woli Łużeńskiej (w powiecie bieckim), arianin. Wyż­szego wykształcenia nie otrzymał: za granicą nigdy noga jego nie postała, do...

HUSARSKI WACŁAW

ur. 20 XI 1883 w Warszawie, zm.27 I 1951 w Sokołowsku k. Wałbrzycha, historyk sztuki, krytykartyst., malarz.

Studiował (1902-06) w Paryżu malarstwo w Academie Juliani Academie Colarossi oraz filologię rom. na Sorbonie;1908-10 przebywał we Włoszech. Po powrocie do kraju zajmowałsię twórczością...

Wacław Potocki (1621-1696)

Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian na wygnanie, przeszedł na katolicyzm, lecz mimo to pozostał wierny swej ideologii i skutecznie pomagał swoim współwyznawcom, za co cierpiał...

Wacław Potocki i arianie

Bracia polscy (arianie, antytrynitarze). Najbardziej  radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna  odpłaciła  im  czarną  niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej  z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź...

ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT

ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT, ur. 4 II 1866 w Warszawie,zm. 27 IX 1938 w Krakowie, syn Władysława Ludwika,historyk, działacz społ., drukarz. Od 1885 prowadził w Krakowiedrukarnię ojca, rozbudowując ją i doskonaląc; 1929 otrzymałGrand Prix za osiągnięcia w dziedzinie sztuki drukarskiej;kierownikiem artyst...

BERENT WACŁAW

BERENT WACŁAW, ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI1940 tamże, powieściopisarz, eseista, tłumacz. Pochodziłz mieszcz. rodziny warszawskiej. Od 1890 studiował naukiprzyr. w Monachium, gdzie wszedł w artyst.-lit. środowiskoniem. i polskie. Doktoryzował się 1895 w Zurychu, w zakresieichtiologii. W...

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...

BOROWY WACŁAW

BOROWY WACŁAW, ur. 19 V 1890 w Tuszynku pod Łodzią,zm. 16 X 1950 w Warszawie, historyk literatury. Studia rozpoczęte1908 na Uniw. Lwow., kontynuował na UJ pod kier. I.Chrzanowskiego, R. Dyboskiego, S. Windakiewicza (filologiapol., ubocznie angielska). W 1912-14 był czł. Drużyn Strzeleckich,1920 służył...

GRUBIŃSKI WACŁAW

GRUBIŃSKI WACŁAW, ur. 25 I 1883 w Warszawie, zm. 8 VI 1973 w Londynie, dramatopisarz, nowelista, krytyk lit. i teatralny. Zdobył rozległe choć niesystematyczne wykształcenie lit.-filoz., studiując w Niemczech, Włoszech i Francji. Jako felietonista i sprawozdawca lit. i teatr, (zbiór W moim konfesjonale...

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...