W przededniu

Czytaj Dalej

FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789 r.

Monarchia Burbonów była najbardziej ludnym krajem, w przededniu rewolucji liczyła 24,7 mln.

Pierwsza wojna światowa - SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNY

Polacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, który doprowadziłby do poprawy położenia politycznego Polski. W programie Endecji z 1908r Dmowski uznawał, że o ile dla Rosji ziemie polskie są terytorium peryferyjnym, o tyle dla Niemiec utrzymanie ziem zaboru położonych "wewnątrz" państwa...