Poli(Metakrylan Metylu), tworzywa acelytowe i poliwęglany

O zastosowaniu poli(metakrylanu metylu) decydują jego najważniejsze właściwości, jakimi są;przezroczystość, odporność na czynniki atmosferyczne, łatwość obróbki mechanicznej i możliwość wielokrotnego polerowania.

PRACA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM

Praca siły pola grawitacyjnego różni się od pracy, jaką wykonałaby równoważąca ją siła zewnętrzna (gdyby działała) tylko znakiem: Fg = - Fz WFz = - WFg Wykażę teraz, że centralne pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w stronę pewnego punktu zwanego środkiem ciężkości źródła pola.

KASA IM. MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. Józefa Mianowskiego

MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im.

W KRWAWYM POLU...

Początek popularnej pieśni patriotycznej Sygnał Wincentego Pola. W krwawym polu srebrne ptaszę, Poszli w boje chłopcy nasze.

Początki Węgier (do klęski na Lechowym Polu)

– klęska na Lechowym Polu  *  triumf cesarstwa Ottonów *  ograniczenie terytorium, część ziem zajęli Przemyślidzi

Leczenie stałym polem magnetycznym

Prace badawcze na ten temat spełniają tylko część warunków wiarygodności; przedstawiają one skutki stosowania stałego pola magnetycznego w leczeniu, w odnowie biologicznej i zwiększaniu sprawności, budzą nadzieję, lecz nie umożliwiają jednoznacznego osądu. Na świecie są lansowane różne techniki stosowania stałego pola magnetycznego.

AVE PORTA POLI

Wierszowana modlitwa (rhythmus) do NMP ułożona przez Jana prepozyta kapituły w Głogowie, znaleziona w rpsie z XV w. w Wiedniu.

Skomponowana w formie akrostychu, obejmuje 84 wiersze heksametryczne, w których rymują się 2 wyrazy środk., a wyraz końcowy z początkowym wiersza nast. (versus decisi...

POJĘCIE I CELE POLI TYKI TURYSTYCZNEJ

 Można go roboczo zdefiniować następująco: jest to działalność polegająca na zaspokojeniu potrzeb turystycznych społeczeństwa, racjonalnym wykorzystaniu zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki turystycznej, z poszanowaniem środowiska przyrodniczego; kształtowaniu optymalnych z punktu widzenia funkcji turystyki rozmiarów i struktury ruchu turystycznego; zastosowaniu praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej oraz koordynowaniu rozwoju ...

Terapia impulsowym polem magnetycznym (Ter-rapuls, Diapuls)

Działanie odpowiednio dawkowanej energii polega na jej wpływie na potencjał błony komórkowej i czynność komórek.

Leczenie impulsowym polem magnetycznym

   Postępowanie przy zabiegu magnetoterapii: a)    zapoznanie się ze skierowaniem i zaplanowanie zabiegu, b)    przygotowanie i ułożenie pacjenta, c)    ustawienie emitora i połączenie z aparatem, d)    zerowanie aparatu i włączenie zasilania, e)    nastawienie parametrów pm, f)    włączenie pola magnetycznego, g)    obserwacja pacjenta w czasie ...