Voltaire

Voltaire

Czytaj Dalej

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)]

Nazywał się Francois-Marie Arouet  i był związany z liberalizmem, którym kierował za  życia, a po  śmierci stał się jego symbol. Był publicystą o filozoficznych zainteresowaniach; stąd jego teorie wydają się uproszczone, powierzchowne, ale za to przystępne. Uprawiał filozofię traktując ją jako...

Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Ontologia

Istnieje  tylko  świat materialny. Cudów, objawienia boskiego, zjawisk nadprzyrodzonych nie ma. Są wprawdzie myśl i materia, ale to własności jednej substancji;  świadomość i cielesność funkcjonują jako atrybuty rzeczy (hilozoizm).

Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Gnoseologia

Wolter  przyjmował,  że miarą prawdy jest rozum. Rozwija się on na podstawie nabytych doświadczeń. Filozof ten kontynuował więc pogląd empirystyczny dotyczący pochodzenia rozumu wraz z racjonalistycznym do niego zaufaniem. Jako prawdziwe przyjmował wszystko to, co jest zgodne z rozumem. Sądził, że...

Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Antropologia

 Człowiek jest tylko istotą przyrodniczą. Cała teoria duszy nie wytrzymuje krytyki. Gubi ona człowieka bo roztacza przed nim wizję szczęścia po  śmierci, zabraniając używania  życia doczesnego. Koncepcja duszy jest fikcją, która powoduje,  że ludzie zaprzątnięci problemami nadprzyrodzonymi nie...