Układ w Verdun

Po konfliktach wywołanych śmiercią Ludwika Pobożnego i walkach o władzę, bracia, Lotar, Ludwik iKarol, zawarli w 843 roku układ pokojowy w Verdun dokonując zasadniczego podziału cesarstwa. Zapodstawę przyjęto istnienie trzech królestw, Italii, Bawarii i Akwitanii.

Pierwsze wziął cesarz Lotar,drugie -...

VERDUN

(wym. werdę) Miasto nad Mozą w Lotaryngii, w depart. Meuse (wsch. Francja), celtycko-rzymskie Virodunum, biskupstwo od IV w., miejsce o wielkim znaczeniu strategicznym od zarania historii europ., zdobyte przez Chlodwiga w 502, od X w. w składzie cesarstwa nm., jedno z trzech biskupstw (wraz z Metzem i Toulem)...

PAŃSTWO FRANKÓW - TRAKTAT W VERDUN

 

W myśl zawartej ugody, Lotarowi wraz z tytułem cesarskim i nie uznawanym w praktyce przez braci priorytetem, przypadły Włochy oraz szeroki pas teryjtoriów łączących Alpy z Morzem Północnym. Jego granice od zachodu stanowiły w przybliżeniu: Sewenny, dalej bieg górnej Sekwany, górnej Mozy i Skaldy; od...

BITWA POD VERDUN 1916

Ver­dim, duża francuska twierdza nad Mozą, stanowiąca centrum całego francuskiego systemu fortyfikacyjnego przeciw Niemcom, była celem ofensywy niemieckiej poczynając od lutego 1916, w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I. Po ciężkim ostrzeliwaniu ar­tyleryjskim wojska niemieckie ruszyły na­przód i zdobyły kilka...