Uwolnienie

Uwolnienie

Czytaj Dalej

Całkowite uwolnienie podskokowe (technika Simonsa)

Wskazania radiograficzne uzasadniające wybór całkowitego uwolnienia podskokowego są takie same jak dla uwolnienia tylno-przyśrodkowego i bocznego oraz częściowego uwolnienia podskokowego, przy czym wartości kątów skokowo-piętowych w obu projekcjach są bliskie 0°.

Uwolnienie tylne

W takich przypadkach uwolnienie tylne powinno być połączone z uwolnieniem stawu piętowo-sześciennego i skokowo-łódkowego od strony grzbietowej.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

Uwolnienie nerwu

Zabieg wykonuje się w celu przywrócenia przewodnictwa nerwu uciśniętego przez bliznę, rozciągniętego lub drażnionego przez tarcie po nierównym podłożu. Najdogodniej operować (jeśli to możliwe) w niedokrwieniu, odsłaniając najpierw części nie zmienione i posuwając się od obu stron ku częściom...