Uwłaszczenie

Czytaj Dalej

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

Proces uwłaszczenia...

Spór o uwłaszczenie

 

W ostatnich kilku latach istnieje spór, co do tzw. powszechnego uwłaszczenia. Proces ten miałby polegać na tym, że wszyscy obywatele mieliby otrzymać część majątku państwowego. Autorzy strony nie chcą się opowiadać po jednej ze stron sporu, ale pragniemy zwrócić uwagę na pewne ekonomiczne aspekty...

Uwłaszczenie chłopów w XIX w.

PRUSY

1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow

1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny)

1819 - Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd

1821 - Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na gotowkę dotychczasowych...

Powstanie Styczniowe - Uwłaszczenie chłopów

Rząd carski podjął działania mające na celu odciągnięcie chłopów od powstania. W marcu 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie. Była to wierna kopia manifestu RZ. N. Nadawała ziemię chłopom na własność i bez odszkodowań na rzecz właścicieli. Oficjalne odszkodowania przejął na siebie...