Uszkodzenie

Czytaj Dalej

Uszkodzenia łąkotek

Spotyka się bardzo liczne typy uszkodzenia łąkotek w zależności od przebiegu szczeliny pęknięcia: -    uszkodzenia pionowe (podłużne częściowe, całkowite, typu „rączka od wiadra”, typu ,Język”, radialne), -    uszkodzenia poziome, -    uszkodzenia złożone, obejmujące także zmiany 0    charakterze torbieli.

Uszkodzenia wewnętrzne stawu kolanowego

W czasie badania artroskopowego stawu kolanowego, które pozostaje najbardziej wiarygodną metodą ustalenia precyzyjnego rozpoznania, najczęstsze uszkodzenia to w kolejności: -    uszkodzenia chrząstki stawowej, -    uszkodzenia łąkotek, częściej przyśrodkowej, -    uszkodzenia więzadeł krzyżowych, głównie przedniego, -    uszkodzenia torebki stawowej, - ...

Uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych

Pourazowe zapalenie stawu - nierzadko towarzyszące uszkodzeniu więzadeł - powstaje na tle uszkodzenia komórek w pośredniej warstwie chrząstki stawowej. Najwięcej szkód przynoszą uszkodzenia częściowe.

Uszkodzenia miednicy

Przyczyną wstrząsu jest zarówno krwotok wewnętrzny, jak uszkodzenie i rozpad bogato-komórkowej tkanki mięśniowej oraz uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Uszkodzenia nerwów obwodowych

Na uszkodzenie nerwu pachowego wskazuje niemożność odwiedzenia ramienia (jeśli nie ma uszkodzenia odwodzicieli) W przypadku kończyny dolnej utrata czucia w obrębie podeszwy stopy wskazuje na uszkodzenie nerwu kulszowego lub piszczelowego, zaś opadnięcie stopu czy brak wyprostu palucha - na uszkodzenie nerwu strzałkowego lub kulszowego.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Następuje porażenie wszystkich grup mięśniowych unerwianych przez uszkodzony segment rdzenia oraz przez segmenty rdzeniowe znajdujące się poniżej miejsca uszkodzenia.

Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

cichą, niewyraźną, zamazaną artykulacją, która ma zabarwienie nosowe; •    dysarlrię móżdżkową (ataktyczną), powsiającą na skutek uszkodzenia móżdżkowego ośrodka koordynacji mowy, co prowadzi do zaburzeń koordynacji funkcji mięśniowej; charakteryzuje się mową skandowaną, głośną, nieregularną, a czasem wybuchową; •    dysartrię podkurową, będącą następstwem uszkodzeń jąder pod-korowych ...

Uszkodzenia współistniejące

W uszkodzeniach stawu kolanowego dochodzi niekiedy, pod wpływem sił rotacji i miażdżenia, do złamań podchrzęstnych kłykci kości udowych, zaś uszkodzenia łąkotek często połączone są z uszkodzeniami więzadeł pobocznych, szczególnie po stronie przyśrodkowej.

Uszkodzenia urazowe chrząstki stawowej

 Do uszkodzenia chrząstki stawowej może dojść w wyniku bezpośredniego urazu (pierwotne uszkodzenie chrząstki) lub wtórnie w następstwie podwichnięcia bądź zwichnięcia stawu, czy też zmian fizjologicznego nacisku powierzchni stawowych.

Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

głoski dcntaiizowanc oraz f k, /, /), przy uszkodzeniach ślimaka występuje dodatni objaw wyrównania głośności, przy obustronnym uszkodzeniu narządu słuchu istnieje tendencja do twardego nastawienia głosu i głośnego mówienia, uszkodzenia słuchu często są obustronne, w równym stopniu dotyczą ucha lewego i prawego, występują tzw.

PODZIAŁ KLINICZNY USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

Następstwem uszkodzenia rdzenia jest tu zniesienie wszystkich rodzajów czucia (dotyku, bólu, temperatury, ułożenia) od poziomu uszkodzenia rdzenia z jednoczesnym porażeniem wszystkich grup mięśniowych zaopatrywanych z segmentów rdzenia zarówno objętych strefą uszkodzenia, jak i poniżej poziomu uszkodzenia.

Patogeneza i klasyfikacja uszkodzeń mięśni

Rozróżnia się trzy typy uszkodzeń mięśni, w zależności od uszkodzenia swoistej składowej mięśniowej - a) samych włókien (bez pozakomórkowego podłoża, ukrwienia i unerwienia); b) zakończeń nerwowych (odnerwienie, dające zwyrodnienie włókien, chociaż bez uszkodzenia macierzy i ukrwienia); c) całego mięśnia i tkanki łącznej (ze zmianami włókien i w macierzy, ukrwienia i unerwienia).

Uszkodzenia kręgosłupa

Przyczyną uszkodzenia kręgosłupa może być: 1) uraz bezpośredni, a) gdy ruchomy jest przedmiot uszkadzający, b) gdy ruchomy jest poszkodowany, a uszkodzenie następuje w miejscu uderzenia; 2) uraz pośredni, gdy uszkodzenie następuje w miejscu odległym, pod wpływem sił: a) zginających, b) prostujących, c) skręcających, d) działających w osi kości lub ciała, e) nagłego napięcia mięśni, f) nagłego zatrzymania się pojazdu (uszkodzenie z ...

Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

Jeżeli uszkodzeniu kory mózgowej w prawej półkuli mózgu towarzyszy uszkodzenie struktur podkorowych i/lub połączeń iniędzypółkulowych, może powstać swego rodzaju afazja dynamiczna (w ujęciu Lurii): wypowiedzi pacjcnia są poprawne, ale niezmiernie rzadkie i ubogie; pacjent odpowiada poprawnie na pylanic (często zc znacznym spowolnieniem), ale bardzo mało mówi ,.

Uszkodzenie stożka rotatorów

Uszkodzeniu stożka rotatorów może też towarzyszyć idiopatyczne, zarastające zapalenie torebki stawu ramiennego. manipulacji czy „uruchamiania” zamrożonego stawu ramiennego (nierzadko w znieczuleniu) dochodzi do uszkodzenia przedniej komponenty stożka rotatorów - m.

Objawy kliniczne typowych, najczęstszych uszkodzeń pni nerwowych kończyn

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego (C8_g) może być następstwem ran, nad-kłykciowego złamania ramienia oraz urazów i złamań w okolicy nadgarstka.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Objawy całkowitego uszkodzenia rdzenia utrzymujące się powyżej 48 godzin od urazu nie rokują poprawy. Całkowite uszkodzenie rdzenia szyjnego powoduje inwalidztwo znacznego stopnia.

Porodowe uszkodzenie spiotu ramiennego

U większości chorych z częściowym uszkodzeniem górnej części splotu następuje pełny powrót funkcji kończyny. roku życia, nawet u chorych z pełnym uszkodzeniem splotu.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Uszkodzenia rdzenia

Towarzyszy temu pora­żenie wszystkich grup mięśniowych zaopatrywanych z segmentu rdzenia objętego uszkodzeniem, jak również z tych segmentów, które leżą poniżej poziomu uszkodzenia.

Uszkodzenie korzeni nerwowych

Przeważają lżejsze postacie uszkodzenia, po których ruchy powracają w ciągu kilku tygodni (neurapraxia) lub szeregu miesięcy (axonotmesis, konieczność reinnerwacji po zwyrodnieniu włókien osiowych).