Uskok tektoniczny

Czytaj Dalej

Czym są platformy tektoniczne?

Uskoki przekształcające to pęknięcia prostopa­dłe do krawędzi płyty tektonicznej. Kiedy Vine i Matthews udowodnili teorię eks­pansji dna oceanu, uważano powszechnie, że siłą sprawczą poruszającą płyty tektoniczne była wydobywająca się nieustannie z grzbietów oce­anicznych nowa materia.

Co to jest uskok?

Jednym z najsłynniejszych takich miejsc jest uskok San Andreas, który przebiega wzdłuż zachodniego wybrzeża USA, odpowiada za trzęsienia ziemi w Kalifornii. Uskok to strefa potężnego pęknięcia w podłożu.

Co to są jeziora tektoniczne?

Potężny uskok tektoniczny, Rów Środkowoafrykański, również wypełniony jest sznurem jezior, do których należą między innymi Jezioro Alberta, Jezioro Edwarda, Tanganika oraz Niasa.

USKOKI. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża

przedstawił Jeż sławnych w historii Serbii uskoków, uchodźców słow. Oddziały uskoków zostały wykorzystane w prowokacyjnych działaniach zaczepnych przeciwko Turkom (oblężenie i zdobycie Klissy), a nast.

Faza, ucios, ukos, uskok

Ukośne ścięcie graniastej krawędzi; fazowanie stosuje się najczęściej przy opracowywaniu elementów arch. narażonych na mech. uszkodzenia (np. obramienia okien i drzwi) oraz ze względów dekor., zarówno w kamieniarce, ciesiołce, jak i stolarce bud., i meblarstwie; fazowanie szczególnie charakterystyczne...

Tektoniczny

Termin stosowany do dzieł, w którychszczegóły podporządkowane są zwartości i jasnościkompozycji oraz logice budowy czy konstrukcji; przeciwieństwemjego jest termin: atektoniczny, charakteryzującydzieło, w którym różne efekty, np. natłokdetali, brak jasnych podziałów, zamazują zwartośćkompozycji i...

Uskok

Struktura tektoniczna powstająca na skutek przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.