Co to jest uskok?

Jednym z najsłynniejszych takich miejsc jest uskok San Andreas, który przebiega wzdłuż zachodniego wybrzeża USA, odpowiada za trzęsienia ziemi w Kalifornii. Uskok to strefa potężnego pęknięcia w podłożu.

USKOKI. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża

przedstawił Jeż sławnych w historii Serbii uskoków, uchodźców słow. Oddziały uskoków zostały wykorzystane w prowokacyjnych działaniach zaczepnych przeciwko Turkom (oblężenie i zdobycie Klissy), a nast.

Faza, ucios, ukos, uskok

Ukośne ścięcie graniastej krawędzi; fazowanie stosuje się najczęściej przy opracowywaniu elementów arch. narażonych na mech. uszkodzenia (np. obramienia okien i drzwi) oraz ze względów dekor., zarówno w kamieniarce, ciesiołce, jak i stolarce bud., i meblarstwie; fazowanie szczególnie charakterystyczne...

Uskok

Struktura tektoniczna powstająca na skutek przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.