Urządzenie

Czytaj Dalej

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

Zakład pracy jest zobowiązany do utrzymywania pomieszczeń pracy, budynków oraz terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Maszyny, urządzenia oraz narzędzia pracy muszą być konstruowane i budowane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy. Muszą przede wszystkim zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym ...

Urządzenia dzwigowo - transportowe.

URZĄDZENIA DZWIGOWO – TRANSPORTOWE Urządzenia dzwigowo – transportowe są to środki do przemieszczania poziomego i pionowego dóbr materialnych w obrębie placu składowego, magazynu, hali produkcyjnej lub całego zakładu przemysłowego. Należą do nich: • urządzenia dzwigowe (dzwignice) • urządzenia transportu: - przerywanego (wózki transportowe) - ciągłego (przenośniki). DZWIGNICE Dzwignice są to środki transportu wewnątrzzakładowego o zasięgu ...

Urządzenie turystyczne i rekreacyjne

Urządzenia turystyczne i rekreacyjne, ich stan i rola w rozwoju turystyki aktywnego wypoczynku i rekreacji Urządzenia turystyczne i rekreacyjne to urządzenia i instytucje służące celom: usługowym, rozrywkowym, kulturowym, handlowym, sportowym, które są wykorzystywane dla potrzeb turystów, co może stwarzać dodatkowe walory turystyczne, lub też umożliwiające korzystanie z walorów podstawowych. Urządzenia te można podzielić na: · urządzenia turystyczne; · urządzenia ...

Urządzenia wejścia. Opisz krótko i scharakteryzuj najistotniejsze.

Pracę komputera można podzielić na trzy etapy: wprowadzanie danych, ich przetwarzanie i wyprowadzanie wyników. Za pomącą urządzeń wejścia dane i polecenia są przekazywane do komputera. Polecenia informują komputer o tym, co powinien zrobić z wprowadzonymi danymi. Procesor i oprogramowanie komputera przetwarzają dane, a efekt tej pracy jest zwracany w postaci obrazu na ekranie monitora lub wydruku na drukarce. Urządzeń, za pomocą których możemy wprowadzać dane do komputera,

Urządzenia techniczne w nowoczesnej kuchni

W czasach współczesnych, urządzenia techniczne są nieodzowną częścią każdej kuchni. Trudno sobie dziś wyobrazić kuchnię bez takich urządzeń jak: lodówka, piec, okap kuchenny, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, mikser, czajnik elektryczny, frytkownica itp. Nowoczesne urządzenia ułatwiają pracę i oszczędzają nasz czas. Chociaż są coraz bardziej skomputeryzowane, to ich obsługa jest coraz prostsza. Jednym z podstawowych urządzeń w kuchni jest piec. Pierwszą rzeczą, o ...

Mycie i dezynfekcja urządzeń i opakowań

Celem mycia i dezynfekcji jest zapewnienie odpowiedniej czystości podczas realizacji procesu technologicznego. Powyższy cel jest uzyskiwany przez usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i mikrobiologicznych znajdujących się na opakowaniach, maszynach i urządzeniach oraz w pomieszczeniach...

Kontrola wydajności maszyn i urządzeń

Kontrolowanie wydajności maszyn i urządzeń umożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy, zarówno w aspekcie jakości gotowego produktu, jak też ekonomiczności realizowanego procesu technologicznego. Istotnym elementem kontroli jest poprawność ustawienia maszyn i urządzeń w liniach technologicznych...

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z jednostką budżetową zatrudniającą kilku pracowników czy z dużą firmą, w każdej spotykamy współpracujące ze sobą trzy elementy: maszyny, urządzenia i pracowników. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, jeden z elementów jest ważniejszy, lecz zawsze współpracują one ze sobą. Urządzenia i maszyny są dobrymi elementami wyposażenia firm, fabryk, czy instytucji rządowych. Pomagają w redagowaniu pism, ułatwiają ...

Scharakteryzować urządzenia aktywne sieci LAN

Do aktywnych urządzeń sieci LAN należą:

regenerator (repeater) – jest urządzeniem pracującym w warstwie fizycznej modelu OSI, stosowanym do łączenia segmentów kabla sieciowego. Regenerator odbierając sygnały z jednego segmentu sieci wzmacnia je, poprawia ich parametry czasowe i przesyła do...

Urządzenia hydrauliczne

Ciecze oraz gazy mogą być wyko­rzystywane do przenoszenia ener­gii w wielu rodzajach urządzeń i maszyn. Na takiej zasadzie dzia­łają na przykład hamulce w samo chodach, narzędzia dentystyczne, młoty pneumatyczne. W systemach hydraulicznych ciecz prze­nosi ciśnienie, dzięki któremu urucha­miany...

Maszyny i urządzenia rozdrabniające w przemyśle mięsnym

Maszyny rozdrabniające stosowane są między innymi do rozdzielania tuszy na części, dzielenia mięsa i produktów na kawałki i rozdrabniania mięsa. W procesie rozdrabniania zmniejszają się ich wymiary liniowe rozdrobnionych elementów, natomiast wzrasta ich powierzchnia zewnętrzna. Ze wzglądu na własności mechaniczne rozdrobnione produkty można podzielić na kruche, np. kości i plastyczne np. mięso. Produkty mięsne można rozdrabniać różnymi sposobami, po przez ...

Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych

Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych - standard zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, którego zasadniczą ideą jest uproszczenie układów zasilających, natomiast wyróżnikiem niskie napięcie zasilające odbiorniki energii. Uproszczenia systemu dokonuje się przez ograniczenie liczby przetwornic...

Mycie i konserwacja urządzeń udojowych

Liczba dojarek mechanicznych zainstalowanych w Polsce wynosi obecnie około 250 000 sztuk. Głównie są to dojarki bańkowe użytkowane w gospodarstwach indywidualnych. Ocenia się, że ponad 50% mleka pozyskiwanego w tych gospodarstwach pochodzi z doju mechanicznego. Zaniedbania w obsłudze dojarek, brak...

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV. Działanie prądu na organizm ludzki. Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz ...

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Część czynna -jest to przewód lub cześć przewodząca instalacji, znajdująca Się pod napięciem w czasie normalnej pracy Cześć przewodząca dostępna -jest to dostępna dla dotyku przewodząca część instalacji, która nie jest pod napięciem w warunkach normalnej pracy, a na której napięcie może pojawić się w wyniku uszkodzenia. część przewodząca obca - jest to część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod ...

Urządzenia do zadawania pasz bydłu.

W hodowli bydła tak rzeźnego jak i mlecznego duże ułatwienie stanowi zmechanizowanie prac związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz. Bydło w odróżnieniu od trzody chlewnej otrzymuje dość urozmaicony pokarm. Pasze zjadane przez bydło można podzielić na: objętościowe suche ( siano , słoma ) objętościowe soczyste ( zielonki, kiszonki, okopowe ) treściwe ( śruta i mieszanki ) oraz prasowane ( granulowane lub brykietowane ). Wymienione pasze mają różne właściwości co ...

Urządzenia do hydroterapii

Urządzenia do ćwiczeń w wodzie są bardzo różne. Mogą to być proste, zwykłe wanny kąpielowe odpowiednio zaadaptowane, specjalne wanny lub baseny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń w wodzie, pływania i nauki chodzenia.

Najprostszym urządzeniem do ćwiczeń w wodzie jest wanna. W celu ułatwienia...

Gotowość urządzeń produkcyjnych

Charakterystyka

Analiza produkcyjna gotowości maszyn i urządzeń to przedstawienia jej struktury z punktu widzenia przygotowania do produkcji i zaangażowania w procesie produkcyjnym, oraz ustalenie liczby niewykorzystanych jednostek produkcyjnych.

Gotowość produkcyjną oblicza się:

współczynnika...

Urządzenie szkół w wiekach średnich.

Urządzenie szkół w wiekach średnich. 1.Władze kierownictwo , nauczyciele. Szkoły w średniowieczu powstawały wyłącznie pod nadzorem kościoła , były od niego zależne i służyły jego celom . Wyjątkiem były prywatne zakłady naukowe , które powstały we Włoszech . W zakładach tych kształcono młodzież do zawodów świeckich. Władze – papież , sobór lateraneński , arcybiskup , biskupi i kapituła , opat. Kierownictwo – kierownik szkoły magister principalis ,

Urządzenie szkół w wiekach średnich.

1.Władze , kierownictwo , nauczyciele. Szkoły w średniowieczu powstawały wyłącznie pod nadzorem kościoła , były od niego zależne i służyły jego celom . Wyjątkiem były prywatne zakłady naukowe , które powstały we Włoszech . W zakładach tych kształcono młodzież do zawodów świeckich. Władze – papież , sobór lateraneński , arcybiskup , biskupi i kapituła , opat. Kierownictwo – kierownik szkoły magister principalis , magister scholarum , konwent zakonny ...