Odkład urobku

Urobek usypany przez koparkę (ładowarkę) w zasięgu jej pracy bez korzystania ze środka transportu; niekiedy składowanie kopaliny, np. → hydrauliczny odkład urobku.

Abrazywność urobku

Ścierające działanie przemieszczanego → urobku na ściany → środka transportowanego, np.

Homogenizacja (urobku, nadawy)

Uśrednianie jakości → urobku pochodzącego z różnych źródeł (wyrobisko, składowisko, dostawca) przez jego łączenie w celu uzyskania odpowiedniej → nadawy do procesu przeróbczego lub jakości określonej wymaganiami odbiorców.

Współczynnik spulchnienia urobku

uwzględniający zmianę objętości urabianej calizny; stosunek objętości urobku do jego objętości zajmowanej w caliźnie.

Urobek

1. materiał uzyskany robotą górniczą bez względu na jego skład i wielkość kawałków;

2. skała → odspojona od calizny → urabianiem; obok kopaliny także przerosty i inne zanieczyszczenia, np. gleba, korzenie, części organiczne.