„Zachowania dewiacyjne młodzieży” na podstawie książki Bronisława Urbana

) poświęconego prewencji przestępczości, wśród społeczno-ekonomicznych uwarunkowań wymienia się ubóstwo, wzrost populacyjny, niedostateczne warunki mieszkaniowe, urbanizację, bezrobocie młodzieży, zanik tradycyjnych wartości i wzorców moralnych, wzrastającą rolę mass mediów, słabość systemu opieki społecznej i niewydolność systemu szkolnego oraz problem grup etniczno-rasowych i religijnych.

Mydaea urbana

Rodzina Muscidae — muchowate. Długość ciała 7—10 mm. Występuje od maja do października, najczęściej na kwiatach różnych roślin. Larwy są drapieżne, żywią się larwami innych much.