W jakich warunkach można zastosować bezorkową uprawę roli. Jakie są jej wady i zalety?

Uprawa uproszczona roli polega najczęściej na spłyceniu uprawy lub zmniejszeniu liczby zabiegów, aż do zupełnej ich eliminacji w przypadku uprawy zerowej.

Uprawy

• BURAK CUKROWY: korzeń buraka, w zależności od odmiany, zawiera 17-20% cukru, uprawia się go w klimacie umiarkowanym, wymaga bardzo dobrych gleb, jest uprawiany na obszarach gdzie występują duże zasoby siły roboczej, z 1ha upraw otrzymamy 6t cukru.

Czym jest uprawa warzyw?

Nowoczesne formy uprawy oraz rozdrobnienie powierzchni uprawnych pociągają jednak za sobą znaczne zwiększenie kosztów produkcji. Za­awansowane technologicznie uprawy warzyw spo­tyka się też w krajach Bliskiego Wschodu, gdzie spotkać można nawet tak zwane uprawy hydroponiczne, czyli nie wykorzystujące gleby.

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

System płużny - podstawowym zabiegiem uprawowym w tym systemie jest orka wykonywana najczęściej pługiem odkładnicowym, uzupełniana szeregiem czynności doprawiających rolę (odwracanie, spulchnianie, zagęszczanie) przy pomocy narzędzi uprawowych czynnych lub biernych, materia organiczna zostaje całkowicie przykryta.

Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

roboczą, a tym samym wydajnośćpracy oraz obniżyć koszty wskutekzmniejszenia zużycia paliwa; 3) stosowaniuaktywnych narzędzi uprawowychumożliwiających wykonanie przedsiewnejuprawy jedną maszyną bez konieczności doprawianiaroli; 4) stosowaniu płytkiej uprawybezorkowej oraz doprawieniu roli innymi narzędziamipłytko działającymi, takim jak: bronatalerzowa, glebogryzarka, kultywator; 5)stosowaniu głębokiej uprawy bezorkowej,polegającej ...

Czym są uprawy przemysłowe?

Uprawy przemysłowe w rejonach, skąd określone rośliny pochodzą, są znane już od wieków. Uprawy przemysłowe wciąż są istotną częścią światowego handlu, dlatego podejmuje się próby administracyjnego unormowania obrotu tym waż­nym towarem.

Czym jest uprawa zbóż?

Obok ryżu pszenica jest najważniejszą żyw­nościową uprawą świata, zajmuje też pierwsze miejsce pod względem wielkości upraw.

Uprawa zboża

Uprawiany na paszę lub produkcję piwa: Niemcy, Litwa, Austria, Wielka Brytania, Dania. Uprawiane jest głównie w Europie (Polska, Rosja, Niemcy).

Uprawa manioku na świecie - Uprawa Manioku

Ponadto duże plantacje manioku znajdują się w Brazylii (skąd roślina ta pochodzi), na Madagaskarze, w Indiach, Indonezji, Ameryce Północnej, Zachodniej Afryce Równikowej (57 % światowego areału upraw i 44 % zbiorów), w Sudanie, Wietnamie, na wyspach Filipińskich i w Peru.

Uprawa roślin bulwiastych

  MANIOK (KASSAWA): krzew lub bylina, uprawiany w klimacie gorącym i wilgotnym, ogromne Bulwy bogate w cukry, skrobię i białko, większość odmian w stanie surowym jest trująca, spożywany jest po ugotowaniu, z niego produkcja mączki (kassawa) i tapioki (granulki lub płatki), jest ważnym składnikiem pożywienia ludności strefy równikowej, powierzchnia upraw oraz plony wzrastają.

WARZYWA i OWOCE - ich uprawa

Na świecie uprawia się ok. Największe znaczenie ma uprawa: winogron (ok. Winogrona uprawia się najwięcej w krajach śródziemnomorskich.

Uprawa manioku na świecie - Charakterystyka ogólna rośliny i uprawy

Maniok nie może być stosowany jako uprawa pojedyncza ale musi być uprawiany w połączeniu z takimi roślinami jak kukurydza czy inne warzywa.

BIODYNAMICZNA UPRAWA

nanaturalnej gospodarce rolnej, stosowaniu specjalnych preparatówbiodynamicznych, wykorzystywaniu naturalnych rytmów kosmicznych,unikaniu skażenia środowiska środkami chemicznymi,wykorzystaniu wiedzy owzajemnym wpływie roślin na siebie oraz stosowaniu właściwej technologii upraw.

UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA

UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA — w warzywnictwiejednoczesna uprawa na tym samym poludwu lub więcej gatunków roślin (np. Uprawa współrzędna pozwalana lepsze wykorzystanie miejsca w polu i siłynawozowej gleby.

Uprawa i plon buraków cukrowych

Buraki cukrowe dają najwyższe plony suchej substancji z 1 ha powierzchni uprawnej spośród roślin uprawianych na dużą skalę w naszym rolnictwie.

Początki uprawy

Dwanaście lub piętnaście tysięcy lat temu we wszystkich ciepłych i dobrze nawodnionych częściach Starego Świata kwitły te neolityczne społeczności ze swymi kapłanami i kapłankami tworzącymi odrębną klasę związaną tradycją ze swymi polami uprawnymi, wsiami i małymi warownymi miastami.

Uprawa roślin oleistych

  PALMA KOKOSOWA: uprawia się ją w gorącym, wilgotnym klimacie, na wyspach Pacyfiku, lubi dużo słońca, z jej oleju produkuje się kosmetyki, kopra (suchy miąższ orzecha) zawiera 60% tłuszczu i jest wykorzystywana jako pasza, pień i liście wykorzystuje się jako budulec, z niej także mleko i wiórki kokosowe, uprawiana jest głównie w Azji.

Uprawa ziemniaka w Polsce

ZIEMNIAK - roślina okopowa, korzeniowa Pod względem powierzchni upraw ziemniaki stanowią trzecią (po pszenicy i życie) roślinę upraw - 13% ogólnej powierzchni upraw przy niewielkiej tendencji spadkowej.

Wpływ rytuałów i zakazów na metody uprawy

Złamanie odwiecznego tabu nie doprowadziło do klęski głodu, gdyż mniej wię­cej w tym samym czasie zaczęto w Papu i stoso­wać nowoczesne metody uprawy, wprowadzono też rośliny uprawiane z myślą o sprzedaży, na przy­kład kawę.

Ocena opłacalności uprawy żyta

Materiał siewny - ilość wysiewu zgodna z zaleceniami Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych przy założeniu optymalnego terminu siewu, Nawożenie - ilość zgodna z zaleceniami Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przy założeniu średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe, Środki Ochrony Roślin - zaprawione ziarno oraz minimalna ochrona w trakcie wegetacji zapewniająca uzyskanie zakładanego plonu, Zmienne koszty maszynowe - koszty ...