Upoważnienie przemienne

Czytaj Dalej

UPOWAŻNIENIE PRZEMIENNE

Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Upoważnienie przemienne jest stworzone tak, iż dłużnik jest zobowiązany do danego świadczenia, lecz może się od niego uwolnić dokonując innego.

Zobowiązanie przemienne a upoważnienie przemienne

Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Upoważnienie przemienne jest stworzone tak, iż dłużnik jest zobowiązany do danego świadczenia, lecz może się od niego uwolnić dokonując innego.

Zobowiązania przemienne (alternatywne)

Dłużnik zobowiązany był do kilku świadczeń, ale spełnienie jednego zwalniało go z zobowiązania (kilka świadczeń in obligare, jedno in solutione. (świadczenie niewolnika X lub Y, jeśli jeden wypełni, świadczenie gaśnie). Wybór przedmiotu świadczenia mógł być uregulowany umownie lub...

Silniki prądu przemiennego

Prąd przemienny zmienia w regularnych odstę­pach czasu kierunek swego przepływu. W niektó­rych silnikach prądu przemiennego wirnik wypo­sażony jest w komutator, jednakże w wielu konstrukcjach prąd w ogóle nie dopływa do wir­nika.

PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE

PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE — na przemiankośne i pastwiskowe wykorzystanie użytkówziek»nvch (-rnżytkowanie łąk i pastwisk) lub zakładanieużytków zielonych na polach ornych naokreśloną liczbę Jat.

Płodozmian przemienny

P. będący formąpośrednią między p. pastewnym, w którym występują rośliny wieloletnie, a użytkiem trwałym. W p. tym, po 2–4-letniej uprawie roślin jednorocznych następuje obsiew pól mieszanką traw wieloletnich i roślin motylkowychna kilkuletnie użytkowanie. Okres darniowytrwa 3–6 lat, a w korzystnych...