Umieralność

Czytaj Dalej

Wskaźniki umieralności noworodków i niemowląt

Prawidłowe sprawozdania i analiza kart zgonów dostarczają informacji, które pozwalają na ocenę oraz porównanie jakości opieki prenatalnej i postnatalnej. Do najważniejszych współczynników umieralności należą:

• Współczynnik umieralności przedporodowej — obejmuje zgony płodów przed rozpoczęciem akcji-...

Analiza zmian współczynników umieralności w Polsce

Wszystkie współczynniki umieralności perinatalnej w Polsce systematycznie się obniżają (ryc. 1.1). W ciągu ostatnich 50 lat współczynnik umieralności niemowląt obniżył się w Polsce ponad 10 razy. Spadek ten był szczególnie szybki w latach 60. i ponownie w połowie lat 90. XX wieku. W latach 60...