Wybrane ulice Wrocławia – ich przedwojenne nazwy i zarys historyczny.

Zniszczeniu uległy domy przy początkowym ciągu ulicy. Nazwę Grunwaldzkiej ulica otrzymała po wyzwoleniu. Nazwę Dworcowej ulica otrzymała w 1841 roku, mimo że w tym czasie nie dochodziła jeszcze do pierwszego wrocławskiego dworca kolejowego przy obecnej ul.

ULICA

Dziecko ulicy, ulicznik dziecko bez opieki rodzicielskiej, spędzające większość dnia na ulicy. Ulica, którą zwą Prosta ulica w Damaszku, kryta (niegdyś z kolumnami), która przecina miasto ze wschodu na zachód, gdzie wg Biblii, Dzieje Ap.

SALON I ULICA. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego

, szczególnie „salonu", którego nicość moralną przeciwstawił nie skażonej zwyrodnieniami cywilizacji, prostej moralności „ulicy". Osią akcji, której zawikłania (tajemnica pochodzenia bohaterów z „ulicy") i dram.

Łódź - ulica Piotrkowska

Łódź nazywana jest miastem jednej ulicy. Ulica ma swój początek przy placu Wolności, na którym stoi kla­sy cysty czny ratusz z 1827 roku oraz kościół garnizonowy Święte­go Ducha z końca XIX wieku.

Słówka - ulice, drogi

side street - boczna ulica Opposite - na przeciw Annoncled - oznajmić ring road - obwodnica Next - następny Suggest - proponować town hall - ratusz Next to - obok Interwiev - wywiad, rozmowa local council - urząd miejski Between - między Crowd - tłum square - plac, skwer At the end - na końcu Pour - lać market - rynek In the midlle of - w środku Advertisment - ogłoszenie multi-storey - wielopiętrowy On - na Disappeared - zniknąć stadium - stadion Point toat - ...

DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. Powieść

DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. ), ogniskuje się wokół losów rodziny i domownikówkowala Szczepaniaka, właściciela d o m k u przy nie istniejącejdziś nowomiejskiej uliczce; gł.

Kupuj, kiedy na ulicach płynie krew

Jeśli inwestor odczuwa pokusę, by „kupować, kiedy na ulicach płynie krew", niech się najpierw upewni, że ranni wrócą jednak do zdrowia.

Konstanty Ildefons Gałczyński - Ulica szarlatanów

Szarlatanów nikt nie kocha.

Zawsze sami.

Dla nich gwiazdy świecą w górze

i na dole.

W tajnych szynkach piją dziwne

alkohole.

I wieczory przerażają

bluźnierstwami.

Wymyślili swe tablice

szmaragdowe.

Krwią dziewicy wypisali

charaktery.

Strachy w liczbach: 18,

3 i 4.

Przeklinamy Jezu – Chrysta

i...

TRAM WPOPSZEK ULICY

Skruty prozy i poemy zbiór poezji futurystycznych (1920) poety i dziennikarza Jerzego Jankowskiego, działającego w Wilnie; jeden z pierwszych zbiorków poetyckich tego rodzaju w PMsce.

Ulica

Pas terenu miejskiego wydzielony do komunikacjikołowej i pieszej, najczęściej najważniejszyczynnik porządkujący zabudowę i określający układprzestrzenny miasta. Z u. związany jest zwykleukład podziemnych przewodów, tzw. infrastruktury.

Zależnie od znaczenia komunikacyjnego rozróżniasię klasy techn...