Układ nerwowy

Układ nerwowy

Czytaj Dalej

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

NERWOWY UKŁAD

Zespół narządów organizmu zwierzęcego służący do odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, ich przetwarzania oraz przekazywania do narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów. Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, a poprzez współdziałanie...

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD NERWOWY

Za każdym razem, kiedy coś - dosłownie cokolwiek - robimy, układ nerwowy jest zaangażowany w każdy etap wykonywanej czynności. Jest to najbardziej skomplikowany i najważniejszy system komunikacji.

System nerwowy odgrywa kluczową rolę w widzeniu i słyszeniu, odczuwaniu bólu i przyjemności, w...

Z czego składa się układ nerwowy?

Za każdym razem, kiedy coś -dosłownie cokolwiek - robimy, układ nerwowy jest zaangażowany w każdy etap wykonywanej czynności. Jest to najbardziej skomplikowany i najważniejszy system zarządzania i komunikacji. System nerwowy odgrywa kluczową rolę w widzeniu i słyszeniu, odczuwaniu bólu i...

Czym są choroby centralnego układu nerwowego?

Ruch, czucie, myślenie, mowa i re­akcje emocjonalne - wszystkie te funkcje organizmu są kontrolowa­ne przez złożone struktury komórek nerwowych, tworzące centralny układ nerwowy, który może ulegać różnym zaburzeniom i chorobom. Nerwy wysyłają i przenoszą słabe sygnały elektryczne wewnątrz...

Czym zajmuje się układ nerwowy?

Autonomiczny układ nerwowy zajmuje się regulacją pracy narządów wewnętrznych i gruczołów, jak serce, żołądek, nerki i trzustka, podczas gdy somatyczny układ nerwowy posiada dwie główne części składowe: układ sensoryczny i motoryczny. Informacja o świecie zewnętrznym jest odbierana przez narządy...

Higiena człowieka - Higiena układu nerwowego

Higiena układu nerwowego ma na celu określenie warunków sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu układu oraz ułatwiających mu pracę.

Życie każdej jednostki upływa w zespole określonych, względnie stałych warunków mieszkaniowych, rodzinnych, środowiskowych, koleżeńskich. Całokształt tych warunków...

UKŁAD NERWOWY CZŁOWIEKA

1) Podział układu nerwowego człowieka

A) Ze względów funkcjonalnych

a) układ somatyczny ("obsługuje" mięśnie szkieletowe - ruch)

b) AUN - układ autonomiczny/ wegetatywny ("obsługuje" narządy wewnętrzne - trzewia)

B) Ze względów położeniowych

a) CUN - układ centralny (znajduje się w mózgu...

ROŚLINY W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO

Układ nerwowy jest odpowiedzialny za odbieranie bodźców wewnętrznych orazzewnętrznych i przekształcanie ich w pobudzenia nerwowe (impulsy) przekazywanedalej do poszczególnych narządów ciała.Układ nerwowy składa się z dwóch zasadniczych części: układu mózgowo--rdzeniowego i autonomicznego. Układ...

CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO W PROCESIE TRENINGU

Realizacja wszystkich ruchów, również wykonywanych podczas treningu fizycznego, możliwa jest dzięki czynności układu nerwowego. W następstwie wielokrotnie powtarzanych ruchów dochodzi do adaptacji czynności wielu układów (np. układu mięśniowego, oddechowego, krążenia) do charakteru i poziomu...

Autonomiczny układ nerwowy - układ wegetatywny

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY = UKŁAD WEGETATYWNY  Jest on częścią układu nerwowego regulującą czynności życiowe, które są niezależne od naszej woli tzw. układ mimowolny, odpowiedzialny za oddychanie, trawienie, krążenie, wydzielanie ciepła, pracy gruczołów wewnątrzwydzielniczych, pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej itp.  Dzieli się on na: - część współczulną = sympatyczną - część przywspółczulną = parasympatyczną Oba te układy są do ...

BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO

Skomplikowany, wielokomórkowy organizm, jakim jest ciało ludzkie, wymaga mechanizmów sterujących i kontrolujących jego pracę, tak by wszystkie części organizmu działały w sposób skoordynowany, uporządkowany i wydajny. Szybką i precyzyjną regulację umożliwia układ nerwowy, który rejestruje aktywność...

Czym jest autonomiczny układ nerwowy?

Autonomiczny układ nerwowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, reagującą w sposób automatyczny. Reakcje autonomicznego układu nerwowego są bardzo szybkie, a do jego zadań należy stała kontrola pracy wielu organów wewnętrznych, takich jak serce, naczynia krwionośne czy jelita. Autonomiczny...

Wpływ masażu na układ nerwowy

Układ nerwowy reguluje wszystkie czynności organizmu człowieka. Główną jego cechą jest zdolność odbierania bodźców, przewodzenia ich w postaci bodźców nerwowych dośrodkowych i przekazywanie z centralnego układu nerwowego do wszystkich organów.

Masaż jako bodziec mechaniczny przede wszystkim działa na...

PRZYWSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY, parasympatyczny układ nerwowy

Część autonomicznego układu nerwowego, działa anta-gonistycznie do współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Układ przywspółczulny składa się z ośrodków nerwowych rozmieszczonych w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym i odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego oraz z włókien nerwowych.

Drogi...

WSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY, sympatyczny układ nerwowy

Część autonomicznego układu nerwowego. Współczulny układ nerwowy działa antagonistycznie do przywspół-czulnego (parasympatycznego).

Układ współczulny składa się z ośrodków nerwowych znajdujących się w istocie szarej rdzenia kręgowego (odcinek piersiowy i lędźwiowy) oraz włókien nerwowych i...

Rozwój ośrodkowego układu nerwowego (oun)

Badania nad rozwojem ośrodkowego układu nerwowego postępują w ostatnich latach w sposób znaczący, a lata dziewięćdziesiąte, zwane Dekadą Mózgu, przyniosły wiele nowych informacji na ten temat. Układ nerwowy rozwija się z płytki nerwowej uformowanej pod koniec drugiego tygodnia życia płodowego i jego...

Układ nerwowy wcześniaka

Rozwój układu nerwowego jest bardzo intensywny w ciągu całego życia płodowego. Dotyczy on dojrzewania strukturalnego i funkcjonalnego tkanki nerwowej. Powstająneurony i komórki glejowe, tworzą się dendryty i aksony oraz synapsy. Liczba komórek nerwowych zwiększa się do 16. tyg. życia płodowego, a ich...

Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg. pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodo­wego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli...

Anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego

Znajomość struktury układu nerwowego i dróg przekazywania informacji pomiędzy jego poszczególnymi częściami jest niezbędna do zrozumienia pełnionych przez nie funkcji. Wspomniano już, że układ nerwowy człowieka składa się z dziesiątek miliardów neuronów, z których każdy tworzy od kilku do...