Układ krwionośny

Czytaj Dalej

Układ krwionośny

TEMAT:UKŁAD KRWIONOŚNY Układ krwionośny kręgowców (począwszy od ryb skończywszy na człowieku) składa się z tych samych elementów: serca, naczyń krwionośnych, krwi, limfy, naczyń limfatycznych oraz narządów limfatycznych jak grasica, wątroba czy śledziona. Najdrobniejsze naczynia krwionośne tak zwane naczynia włoskowate mają tak cienkie ścianki by umożliwić wymianę substancji między krwią a płynem wewnątrz komórkowym. Układ krwionośny spełnia ...

Układ krwionośny - Informacje Ogólne

Większość komórek każdego organizmu wymaga stałego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Drobne zwierzęta wodne jak gąbki, parzydełkowce, żebropławy, płazińce i nicienie nie mają wyspecjalizowanego układu krążenia a jego funkcję przejmuje dyfuzja. Dla wyższych zwierząt dyfuzja nie wystarcza a jej...

Jak rozwija się układ krwionośny płodu?

Mniej więcej w ósmym tygodniu po zapłodnieniu długość ludzkiego zarodka wynosi około trzech centymetrów. Jednak ma on już wtedy wyraźnie ludzkie kształty i niemal wszystkie tkanki i narządy. Od tego momentu nazywamy go płodem. Po ósmym tygodniu rozwój zarodka polega głównie na zwiększaniu...

Czym jest układ krwionośny?

Nasze główne źródło energii, tlen, jest transportowane do najdalszych części organizmu przez krew za pośrednictwem bardzo wydajnego systemu transportu - układu krwionośnego. Poza dostarczaniem świeżego tlenu, krew krążąca w ludzkich żyłach dostarcza komórkom podstawowych składników...

KRĄŻENIA UKŁAD, układ krwionośny

Pojawia się dopiero u wstężnic i pierścienic. Jest to system naczyń przebiegających przez całe ciało, w których znajduje się płyn zawierający i transportujący substancje odżywcze, gazy oddechowe i produkty przemiany materii. Wyróżnia się dwa typy układów krwionośnych: zamknięty i otwarty.

W...

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców

Nerwowy

U pierwotniaków występuje spolaryzowana błona komórkowa, która pozwala na odbieranie bodźców z otoczenia. Zmiana stanu spolaryzowanej błony pozwala komórce na wykonanie odpowiedniej reakcji odruchowej (taksja). Niektóre pierwotniaki posiadają organella pozwalające na percepcję wrażeń świetlnych...

Układ krwionośny człowieka

Skład krwi i ich rola

Krew składa się z:

Osocza - płyn o żółtawym zabarwieniu, w którego skład wchodzi:

woda (90-92%),

związki organiczne, głównie białka oraz węglowodany, tłuszcze, witaminy i hormony,

jony sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza, chloru, fosforu i jodu,

składniki gazowe, tlen...

Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego człowieka

Do komórek dostarczana jest bardzo duża ilość O2, powoduje to bardzo "napięty" proces spalania i w efekcie wydzielanie dużej ilości ciepła. Jest to pierwszy z dwóch podstawowych warunków umożliwiających zachowanie stałocieplności. Drugim jest całkowite oddzielenie krwi zawierającej CO2 i O2...

Serce i układ krwionośny

Dla większości ludzi serce stanowi symbol miłości i uczucia . czy jednak wygląda ono tak jak przedstawiane jest na rysunkach na murach ?

Jedną z możliwych odpowiedzi jest stwierdzenie , że serce jest pompą ssąco-tłoczącą , przepompowującą krew do wszystkich narządów i tkanek dzięki czemu...

KARACZAN WSCHODNI - Układ krwionośny

Układ krwionośny karaczana jest typu otwartego, krew krąży więc szczelinami mieszanej jamy ciała, częściowo naczyniem grzbietowym. Naczynie to składa się z rurkowatej aorty położonej w tułowiu i doprowadzającej krew do głowy, oraz wydłużonego serca, mieszczącego się niemal w całości w odwłoku...

Fizjologia układy krwionośnego

Funkcja serca jest tloczenie krwi z naczyn zylnych, w ktorych panuje niskie cisnienie, do naczyn tetniczych i spowodowanie w nich wysokiego cisnienia (w granicach normy fizjologicznej). Do realizacji tej czynnosci konieczne sa stale, rytmiczne skurcze serca. Bodzce odpowiedzialne za te skurcze powstaja w samym...

Jak zmieniają się z wiekiem funkcje układu krwionośnego?

Tętnice z wiekiem stają się stosunkowo węższe niż u małego dziecka. Żyły powiększają się i w okresie dojrzałości ich objętość jest dwukrotnie większa niż objętość tętnic. Światło naczyń włosowatych u dzieci jest również stosunkowe szersze, dzięki czemu przepływa przez nie dwukrotnie...

Jakie zmiany zachodzą w układzie oddechowym i układzie krwionośnym pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej

W układzie krążenia, podobnie jak w układzie oddechowym, z którym jest ściśle związany, zachodzą zmiany pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej. Zwiększa się objętość wyrzutowa serca, a w wyniku tego wzrasta pojemność minutowa serca, wzrasta wykorzystanie tlenu z krwi przepływającej przez...

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Co to są kręgowce? Kręgowce są podtypem zwierząt, należącym do typu strunowców. Charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała.

W szkielecie kręgowców występują chrzęstne i kostne elementy szkieletowe, wyróżnia się szkielet osiowy, czaszkę i...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Układ pokarmowy

Jama ustna, wydzielina : ślina. enzym: amylaza ślinowa co jest trawione : węglowodany. Pokarm rozdrobniony, roztarty, śliski,nawilżony,

Przełyk wykonuje samoczynne skurcze .

Żołądek – zbiornik pokarmu, jest odczyn kwaśny, wydzielina: sok żołądkowy, enzym: pepsyna, podpuszczka (renina), lipaza...

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

MONACHIUM - układ 1938 r.

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi...

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...