Ujście

Czytaj Dalej

Położenie 4 ujść serca

Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe. Ze wszystkich 4 ujść ujście żylne lewe leży najbardziej ku tyłowi. Powyżej ujść żylnych...

Ujście aorty i jego zastawka

W przejściu lewego stożka tętniczego w aortę leży ujście aorty (ostium aortae) ze swą zastawką (valva aortae) składającą się, podobnie jak po stronie prawej, z trzech płatków półksiężycowi tych (valvulae semilunares) tylnego, prawego i lewego.

W prawidłowym położeniu serca ujście aorty leży...

Ujście przedsionkowo-komorowe prawe

Ujście przedsionkowo-komorowe prawe (ostium atrioventriculare dextrum), które z przedsionka prawego wiedzie do komory prawej, leży na podstawie komory; ma ono kształt zaokrąglony, choć nie jest ściśle koliste.

W stanie całkowitego rozkurczu u mężczyzny mierzy ono w obwodzie średnio około 12 cm, u...

Ujście przedsionkowo-komorowe lewe i zastawka dwudzielna

Otwór prowadzący z lewego przedsionka do lewej komory, ujście przed-sionkowo-komorowe lewe (ostium atrioventńculare sinistrum) różni się od prawego swą bardziej owalną formą i nieco mniejszymi rozmiarami.

Obwód ujścia wynosi przeciętnie u mężczyzny 10,2 cm, u kobiety 9,0 cm (wg Testut), a duża...

Park Narodowy „Ujście Warty"

Położony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach. części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, u ujścia Warty do Odry. Powierzchnia ok. 8 tys. ha, w tym pod ochroną ścisłą 682 ha. Otulinę, niemal w całości, stanowi obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty". W 1977 r. pod nazwą „Rezerwat Słońsk" ochroną...

Zwężenie ujść tętnic wieńcowych

Wskutek nacieku zapalnego w ścianie tęt-? nicy głównej oraz bliznowatych zaciągnięć zwężają się otwory ujść tętnicy wieńcowych. Niedokrwienie mięśnia sercowego wskutek zmniejszonego wypełniania się tych tętnic powoduje napady dusznicy bolesnej. Zwężenie ujść wieńcowych towarzyszy z reguły...

Ujście żył płucnych do układu żył głównych

W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

Ujście 1655 r.

 

W lipcu 1655 roku pospolite ruszenie wielkopolskie skapitulowało pod Ujściem przed Szwedami. Armia szwedzka, która wkroczyła do Wielkopolski z Pomorza, napotkała pod Ujściem pospolite ruszenie szlacheckie w liczbie 15000 zbrojnych.

Po krótkich potyczkach, dowodzący siłami polskimi wojewoda poznański...

Funkcja oddechowa chorych ze zwęże­niem lewego ujścia żylnego

funkcja oddechowa chorych ze zwęże­niem lewego ujścia żylnego; jest za­leżna od stopnia zwężenia i czasu istnienia wady. Z punktu widzenia mechaniki i czynności wentylacyjnej płuc u chorych z zastojem płucnym istnieje wzrost oporów elastycznych, związanych z nadciśnieniem płucnym. Stwierdza się...

Nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego

nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego; wywołane jest mechaniczną przeszkodą między le­wym przedsionkiem a lewą komorą. Utrudnienie odpływu krwi żylnej z małego krążenia prowadzi do biernego przekrwienia płuc, powodując dusz­ność typu sercowego, która charak­teryzuje się...

MONDEGO ZATOKA, u ujścia rz. Mondego w Portugalii

Gdzie od 1 do 8 VIII 1808 lądował ang. korpus ekspedycyjny Wellingtona. Wybrano odcinek wybrzeża od Figueira da Foz do piaszczystych łach na płd. od ujścia Mondego, ponieważ w pobliżu znajdował się fort opanowany przez sprzyjających Anglikom żoł. portug. Korpus ang. wypłynął 12 VI z irlandzkiego...

VIMEIRO, w. w Portugalii na płn. od Lizbony, nad rz. Maceira, w pobliżu jej ujścia do Atlantyku

21 VIII 1808 doszło tu do bitwy między franc. korpusem Junota a korpusem ang. Wellingtona. Po rozbiciu franc. dyw. gen. Delaborde’a pod Rolięą, Wellington z 17 tys. żoł. pomaszerował na płd., w stronę Lizbony, na spotkanie głównych sił Junota. Ten zdecydował się opuścić stolicę i z 13 tys...

BERGEN-OP-ZOOM, twierdza w Brabancji, u ujścia Skaldy, w dz. Holandii

Zdobyta 2011795 przez kaw. gen. Pichegru.

W XII1813 rozpoczęło się oblężenie, prowadzone od końca III 1814 przez ang. korpus gen. Grahama. Twierdza była rozległa, miała 16 bastionów i w normalnych warunkach powinien stać tu garnizon z 15 tys. żoł. Tymczasem gen. Guilin-Laurent Bi-zanet miał...

CZARNOWO, w. na Mazowszu, na lewym brzegu Wkry, w pobliżu jej ujścia do Narwi

Gdzie w nocy z 23 na 24 XII 1806 korpus Davouta (przede wszystkim dyw. Moranda) walczył z ros. korpusem gen. Ostermana-Tołstoja. Była to jedna z nielicznych bitew nocnych epoki napoleońskiej. Francuzi opanowali najpierw wyspę na Wkrze, a następnie, po przygotowaniu artyleryjskim, przedostali się z...

DRYSSA, m. na Białorusi w pobliżu Witebska, u ujścia rz. Dryssy do Dźwiny

W 1812 Rosjanie założyli tu obóz warowny, w którym początkowo zamierzali się bronić. 17 VII Barclay de Tolly opuścił jednak te fortyfikacje, wycofując się na wschód.

EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

3 V 1809 doszło tam do starcia między korpusem Masseny a 6 korpusem austr. gen. Hillera.

Po bitwie 20IV pod Abensbergiem Francuzi odrzucili korpus Hillera na płd. od Dunaju, w kierunku Górnej Austrii. 22 IV pod Eckmuhl zmusili armię arcyks. Karola do odwrotu w kierunku Czech. Ze względu na powstanie...

HAMBURG, m. w płn. Niemczech u ujścia Łaby

Wraz z Bremą i Lubeką tworzył Związek Miast Hanzeatyckich. Dysponował własną armią, złożo-nąz pp. (1,9 tys. żoł.), oddziału dragonów, oddziału art. i strz. konnych. Ze względu na strategiczną pozycję wojska franc. zajęły H. w 1806. Napoleon ustanowił tu dow. wojsk., które sprawowali kolejno...

MODLIN, twierdza poi. na płn. od Warszawy u ujścia Narwi do Wisły

Decyzję o jej budowie podjął Napoleon podczas pobytu w 1807 w Warszawie. Miała tworzyć wraz z Pragą i Serockiem system fortyfikacji zabezpieczających stolicę Ks. Warszawskiego, a jednocześnie stanowiła przyczółek pozwalający swobodnie manewrować na obu brzegach Wisły.

Twierdzę budowano...

SANDOMIERZ, m. na lewym brzegu Wisły, w pobliżu ujścia Sanu

O które dwukrotnie w czasie kampanii 1809 walczyły wojska Ks. Warszawskiego z Austriakami.

Po podjęciu przez ks. Poniatowskiego ofensywy w Galicji, 15 V pod S. dotarł gen. Rożniecki z bryg. kaw. (2,5 i 6 p. jazdy), 2 bat. 6 pp. i dwiema komp. 8 pp. Równocześnie pojawił się tam gen. Sokol-nicki z bryg...

SEROCK, m. na prawym brzegu Narwi w pobliżu jej ujścia do Bugu

W I 1807 Napoleon rozkazał wznieść tu fortyfikacje ziemne. Prace trwały 1807--1812 i nie zostały zakończone. 10 XII 1812, wracając spod Moskwy, Napoleon zatrzymał się na krótko w S. i oglądał wały ziemne. Umocnienia te istnieją do dziś w płn.-zach. części miasta.