Uderzenie

Czytaj Dalej

Burze - Czy piorun może uderzyć dwa razy w to samo miejsce

Wbrew znanemu powiedzeniu, prawie każdy piorun uderza w to samo miejsce nie raz, lecz wiele razy. Seria uderzeń następuje jednak bardzo szybko, dostrzegamy ją więc jako pojedyńczy błysk.

teoria trzech uderzeń

Krugmana, wg której, aby niezde-cydowany nabywca podjął decyzję zakupu konieczne są „trzy uderzenia re-klamowe": pierwsze wywołuje potrzebę i zainteresowanie produktem, drugieinicjuje proces dekodowania oferty i wartościowania postrzeganych alternatywzakupu, trzecie powinno przywoływać i utrwalać zdobytą już dzięki reklamiewiedzę.