UCZTA

Uczta nad ucztami, ros. Uczta niemiecka, holenderska, gdy każdy płaci za siebie; holenderska znaczyć może również: gdy gospodarz upije się wcześniej niż goście. Uczta salijska zob. Uczta Trymałchiona zob.

Uczta błogosławionych

Podczas ostatniej uczty przed swoją męką Zbawiciel przyobiecał, że w nadchodzącym królestwie Bożym będzie ucztować ze swoimi uczniami i pić „z owocu winnego krzewu” (Łk 22,16—18).

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Jest to więc uczta nadziei na zmiany polityczne w Polsce, które mają na­stąpić wraz ze zwycięstwem Na­poleona. Motyw biesiady – uczty, wesela, zgromadzenia – pełnił wielo–rakie funkcje w utworach literatury polskiej.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Jest to więc uczta nadziei na zmiany polityczne w Polsce, które mają nastąpić wraz ze zwycięstwem Napoleona. Motyw biesiady uczty, wesela, zgromadzenia pełnił wielorakie funkcje w utworach literatury polskiej.

Platon "Uczta"- recenzja książki

Głównymi bohaterami uczty są kolejno siedzący obok siebie : Fajdros, Pauzaniasz, Arystofanes, Eryksimachos, Agaton i Sokrates. Na uczcie pojawia się również Arystodemos, który niestety nie został zaproszony przez Agatona, czyli gospodarza.

Uczta Platona

Opisuje on ucztę, która odbyła się u Agatona. Według mnie uczta jest świetnym przykładem jak prowadzić dysputy filozoficzne, wiec każdy początkujący, który zamierza na poważnie zająć się ta dyscyplina powinien ja przeczytać.

Opracowanie uczty Platona

Opisuje on ucztę, która odbyła się u Agatona. Według mnie uczta jest świetnym przykładem jak prowadzić dysputy filozoficzne, wiec każdy początkujący, który zamierza na poważnie zająć się ta dyscyplina powinien ja przeczytać.

"Uczta" Platona

"UCZTA" Platona O poglądach greckich filozofów na miłość dowiedzieć się możemy z "Uczty" Platona, przedstawionej z wdziękiem i wysokim kunsztem literackim relacji z fikcyjnej biesiady grona przyjaciół, którzy obrali sobie jako temat rozważań pochwałę Erosa.

Rozwój dogmatów - Starożytność (obraz uczty weselnej)

Pierwsze przeniesienie biblijnego sposobu myślenia i wyrażenia się w świat hellenizmu mogło odwołać się do myślenia platońskiego o ile wyrażało platońskie rozumienie relacji doświadczalnej rzeczywistości i idei. To co widzialne, uchwytne jest obrazem i o tyle uczestnictwem w prawzorcowej...