Ucieczka

Czytaj Dalej

Motyw ucieczki w literaturze

Jego dalsze losy to nieustanna ucieczka przed samym sobą i wyznawanymi    niegdyś wartościami, co jest warunkiem zemsty. Sienkiewicz "Quo vadis" -Tytuł powieści pochodzi ze sceny ucieczki św.

UCIECZKA

Ucieczka (pustelnika, mnicha, błędnego rycerza) od świata, łac. Z trzydziestu sześciu planów ucieczka jest planem najlepszym chińskie przysł.

UCIECZKA, powieść W. Sieroszewskiego

UCIECZKA, powieść W. Akcja toczy się wokół dwukrotnie podejmowanej próby ucieczki z Syberii.

Varennes - ucieczka (20. VI. 1791)

  Nieudana próba Ludwika XVI ucieczki z Francji i połączenia się z rojalistami. Gdy w kwietniu 1791 zakazano królowi opuszczania Paryża, jego zwolennicy opracowali plan ucieczki.

Ucieczka od pieniądza

Charakterystyka Ucieczka od pieniądza odznacza się gwałtownym obniżeniem rzeczywistego popytu na pieniądz, występującym wówczas gdy wysoka inflacja i wysoka realna stopa procentowa powodują zwiększenie kosztu utrzymania pieniądza.

Zespoły ucieczek powietrza

Zespoły ucieczek powietrza stanowią choroby, u podłoża których leży przenikanie powietrza do tkanek otaczających płuca na skutek rozerwania ciągłości dróg oddechowych.

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Ucieczka lub reorientacja

Pacjent uświadamia sobie realność życia z chorobą i zaczyna wypracowywać nowy sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Przedostatni etap przystosowania się choroby, charakteryzuje się tym, iż pacjent pogodził się z faktem, że posiada nieuleczalną chorobę i postanawia żyć dalej.

Czasami pacjenci...

Ucieczka galaktyk

Każdy z pewnością zauważył, że świst zbliżającego się z dużą szybkością pociągu wydaje się wyższy, a więc o wyższej częstotliwości, niż rzeczywiście został wysłany. Odwrotnie się dzieje, gdy pociąg się oddala, bo wtedy ton jego świstu zdaje się być niższy. A ponieważ procentowy...