Poczet cesarzy rzymskich - Tytus (Flavius Vespasianus)

Po śmierci Wespazjana Tytus został mianowany Imperatorem. Tytus zajmował się głównie odbudową zniszczeń, organizował pomoc dla ofiar tych kataklizmów oraz odbudowywał zniszczenia. Tytus zmarł 13 września 81 r.

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

Tytus Liwiusz W dziedzinie prozy najwybitniejszym reprezentantem epoki augustowskiej jest Tytus Liwiusz, autor wielkiego dzieła historycznego w 142 księgach.

CZYŻEWSKI TYTUS

CZYŻEWSKI TYTUS, ur.

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur.

CHAŁUBIŃSKI TYTUS

Wrzosek, Tytus Ch.

CZYŻEWSKI TYTUS

Pollakówna, Tytus Cz.

Święty Tytus

Tytus, biskup (+ I w).

CHAŁUBIŃSKI Tytus

1820-89, Wybitny lekarz, profesor szczegółowej patologii i terapii w warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej od 1857, a od 1862 na Wydziale Lekarskim Szkoły Głównej (skąd ustąpił po przemianowaniu jej na uniwersytet z jęz. wykładowym rosyjskim w 1869), poświęcający czas wolny studiom mineralogicznym...

ATTYK Tytus Pomponiusz (109 p.n.e. - 32 p.n.e.)

Drastyczny lek na chorobę

Rzymski patrycjusz i wydawca, przyjaciel Cycerona, autor prac historycznych.

Mając siedemdziesiąt osiem lat nagle zachorował, a wszelkie kuracje nie przynosiłyskutku, wzmagały się jedynie bóle i gorączka. Zebrał więc przy łożu najbliższąrodzinę i przyjaciół i rzekł - a...

Tytus, Titus Flavius Vespasianus

[31-81 rok, cesarz rzymski), w latach 79-81. najstarszy syn i następca Wespazjana, którego zastąpił jako dowódca legionów wysłanych w celu stłumienia buntu w Judei. Po upadku Jerozolimy sprowadził do Rzymu Agrypę II, prawnuka Heroda (którego Klaudiusz uczynił królem w Chalkis i przełożonym świątyni)...