HOFER Andreas (22 XI 1767 - 20 II 1810), przywódca antyfranc. i antybawar. powstania 1809 w Tyrolu

11IV mieszkańcy Tyrolu chwycili za broń, zmuszając do kapitulacji franc. Napoleon zmuszony był wysłać do Tyrolu korpus marsz. 13 VIII Francuzom udało się rozbić Tyrolczyków pod Bergisel.