Tyrania

Czytaj Dalej

Starożytna Grecja – Tyrania (VII - VI w p.n.e.)

Na rządy tyranów przypada także początek i wzrost działalności kolonizatorskiej tego miasta. Ukoronowaniem działalności tyranów miało być przebicie Przesmyku Korynckiego i stworzenie bezpośredniego połączenia między Zachodem i Wschodem, co jednak nie doszło do skutku.

Wolność i tyrania w literaturze romantycznej

Pisarze polscy, ograniczeni carską cenzurą, w mniej lub bardziej jawny sposób uświadamiali rodakom konieczność podjęcia walki narodowowyzwoleńczej, oskarżając carską Rosję o tyranię i okrucieństwo.

Przedstaw tradycje monarchii i tyranii

W większości miast greckich obywatele obalili rządy tyranów, nie po to jednak, by przywrócić monarchię, lecz dlatego, że chciał samodzielnie rządzić swoimi miastami.